Ευχαριστίες της Ι.Μ. Ξάνθης σε όσους ενίσχυσαν το φιλανθρωπικό έργο της