Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη αιμοδοσία στον Ι.Ν.Αγίου Λουκά Σταυρούπολης