Ὁ Ἅγιος Τρύφων

Ὁ Ἅγιος Τρύφων καταγόταν ἀπό τή Λάμψακο τῆς Φρυγίας.
Κατά τόν διωγμό τοῦ Δεκίου τό 250 τόν κατήγγειλαν στόν ἔπαρχο τῆς Ἀνατολῆς Ἀκυλίνο. Παρουσιάσθηκε ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου στή Νίκαια. Ὁμολόγησε μέ θάρρος τήν πίστη του, ὑποβλήθηκε σέ φρικτά βασανιστήρια καί τόν ἀποκεφάλισαν.
Πέτρου Ὁσίου Γαλατία Μ. Ἀσίας 429
Καταγόταν ἀπό τή Γαλατία τῆς Μ. Ἀσίας. Μετά τά ἑπτά πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του, ὅλα τά ἄλλα του χρόνια τά διῆλθε ὡς ἀσκητής ἀρχικά στήν περιοχή τῆς Γαλατίας καί ἔπειτα σέ ἄλλες περιοχές. Παρέδωσε μέ εἰρήνη τό πνεῦμα του στόν Κύριο.
Βενδιμιανοῦ Ὁσίου Μυσία Χαλκηδόνα 512
Καταγόταν ἀπό τή Μυσία τῆς Μ. Ἀσίας. Ἦταν μαθητής τοῦ Ἁγίου Αὐξεντίου στό ὄρος πού βρισκόταν στά περίχωρα τῆς Χαλκηδόνας. Μετά τήν ἐκδημία τοῦ Ἁγίου Αὐξεντίου
ἐγκαταστάθηκε στό σπήλαιο τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα. Ἐκεῖ διέλαμψε ὡς φωστήρας ἐνώπιον ἀγγέλων καί ἀνθρώπων. Κοιμήθηκε προσευχόμενος.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....