Η αναβολή είναι η αρχή της αμέλειας και της αδιαφορίας