Η δύναμη της ορμής προς το Θεό μέσα μας πρέπει να αυξάνει διαρκώς έως το τέλος της ζωής μας έτσι ώστε τελικά να μας βγάλει από την σφαίρα έλξεως της γης.