Η Εκκλησία της Ελλάδος κοινοποιεί τις καθαιρέσεις ρώσων κληρικών του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως κληρικῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας»
(28/2/2022).

Πρωτ. 1096, 1097
Διεκπ. 369
Αθήνησι τη‚ 28ῃ Φεβρουαρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διά τῶν ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 50/25.2.2022 καί 51/25.2.2022 Γραμμάτων τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι οἱ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτεροι π. Γεώργιος Μαξίμοβ (George Maximov) καί π. Ἀνδρέι Νοβικόβ (Andrei Novikov), διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσον κανονικά παραπτώματα, καθυπεβλήθησαν τῇ ἐσχάτῃ ποινῇ τῆς, ἀπό τοῦ ὅν ἔφερον βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης, καθαιρέσεως καί ἐπανήχθησαν εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν.
Τάς Κανονικάς ταύτας Ἀποφάσεις τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....