Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης για τον έναν χρόνο από τον καταστρεπτικό σεισμό

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἕναν χρόνο μετά τόν καταστρεπτικό σεισμό τῆς 3ης Μαρτίου 2021, κατά τόν ὁποῖον οἱ περιοχές τοῦ Τυρνάβου καί τῆς Ἐλασσώνας ὑπέστησαν ἐκτεταμένες ὐλικές ζημιές, εὐτυχῶς χωρίς θύματα, ἔρχεται νά ὑπενθυμίσει τό γεγονός ὅτι πολλοί ἀπό τούς συνανθρώπους μας, κάτοικοι τῶν ἐκεῖ περιοχῶν, δέν ἔχουν ξεπεράσει ἀκόμη τά δυσμενῆ ἀποτελέσματα καί ταλαιπωροῦνται ἀρκούμενοι σέ προσωρινές ρυθμίσεις καί λύσεις.

Εἶναι κατανοητό πώς ὅταν στόν κόσμο συμβαίνουν γεγονότα φρι-κτά καί τρομερά, ὅπως μιά ἐκτεταμένη πολεμική σύρραξη μέ ἀνυπολόγιστα θύματα, ἰδίως μεταξύ τῶν ἀμάχων, ἀλλά καί μέσα σέ περίοδο πανδημίας, λογικό εἶναι νά ὑπάρχει ἱεράρχηση τῶν προτεραιοτήτων καί τῶν ἀναγκῶν. Αὐτό ὅμως, δέν ἐπιτρέπεται νά συνεπάγεται ἐξορία στήν λήθη ἤ παραμέληση τῶν τοπικῶν μας προβλημάτων. Οἱ ἄνθρωποί μας δικαιοῦνται τῆς φροντίδας μας καί τοῦ ἀμέριστου ἐνδιαφέροντός μας, γι᾽ αὐτό καί ἡ πρώτη θλιβερή ἐπέτειος τοῦ περσινοῦ σεισμοῦ πρέπει νά ἀποτελέσει ἀφορμή ἐντονότερων κινητοποιήσεων ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων φορέων, ὥστε ἀναλαμβάνοντας ὁ καθένας τήν εὐθύνη του, νά συνδράμει οὐσιαστικά καί γρήγορα στήν ἐπαναφορά τῶν πραγμάτων στήν προτέρα κατάσταση. Κομβικό σημεῖο στήν προσπάθεια αὐτή εἶναι ἡ πίεση πρός τούς κεντρικούς φορεῖς γιά ἐπιτάχυνση καί ἁπλούστευση τῶν διαδικασιῶν, κάτι τό ὁποῖο ἀποτελεῖ αἴτημά μας ἀπό τίς πρῶτες στιγμές μετά τήν ἀποτύπωση τοῦ καταστρεπτικοῦ ἀποτελέσματος τοῦ σεισμοῦ.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσει ὅλους τούς Πολιτικούς Μηχανικούς καί λοιπόυς μελετητές, οἱ ὁποῖοι συνεργαζόμενοι μέ τίς πληγεῖσες Ἐνορίες καί μέ τήν ἴδια τήν Ἱερά Μητρόπολη, ἔχουν ἀναλάβει τό ἔργο τῆς ἐκπόνησης τῶν ἀναγκαίων μελετῶν, τίς ὁποῖες καί ἐμπρόθεσμα ὑποβάλλουν στόν Δ.Α.Ε.Φ.Κ. γιά ἔγκριση, ὥστε νά διεξαχθοῦν στή συνέχεια οἱ ἐπισκευές στούς πληγέντες Ἱερούς Ναούς. Ἰδιαιτέρως ἐκφράζει τίς εὐχαριστίες της πρός τόν Αξιότιμο κ. Κωνσταντῖνο Διαμᾶντο, Ἀντιδήμαρχο Βιώσιμης Κινητικότητας καί Συστημάτων Ἔξυπνης Πόλης, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἰδιότητα τοῦ εἰδικευμένου Ναοδόμου, ἔχει ἀναλάβει ἀφιλοκερδῶς τόν συντονισμό καί παρακολούθηση τῶν μελετῶν πού ἀφοροῦν στούς Ἱερούς Ναούς, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν τυχόν λάθη καί καθυστερήσεις.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά ἐπαναλάβει τήν πολλές φορές διατυπωθεῖσα θέση της ὅτι ἀναγνωρίζει πώς κατά τό στάδιο ἐλέγχου και ἔγκρισης τῶν μελετῶν, προηγοῦνται ὅσες ἀφοροῦν σέ πρῶτες κατοικίες σεισμοπαθῶν ἀδελφῶν μας στίς πληγεῖσες περιοχές. Δέχεται δέ, κατόπιν νά ἀκολουθήσουν ὁ ἔλεγχος καί ἡ ἔγκριση μελετῶν πού ἀφοροῦν σέ σεισμόπληκτους Ἱερούς Ναούς της, χωρίς ὅμως αὐτό νά σημαίνει ἤ νά συνεπάγεται ὅτι θά παραθεωρηθοῦν οἱ σεισμόπληκτοι Ἱεροί Ναοί ἤ θά παραπεμφθοῦν στίς καλένδες, ἰδίως ἐν ὄψει τῆς εὐαισθησίας πού χαρακτηρίζει τούς κατοίκους τῶν περιοχῶν μας γιά τήν ἀποκατάσταση καί καλαισθησία τῆς Ἐκκλησίας τους.

Δοξάζοντας τόν Ἅγιο Θεό γιά τό ὅτι μᾶς φύλαξε καί δέν θρηνήσαμε θύματα, οὔτε κἄν τραυματίες, εὐχαριστοῦμε γιά μιά ἀκόμη φορά ὅσους στέκονται δίπλα στούς σεισμοπαθεῖς ἀδελφούς μας καί παρακαλοῦμε γιά περαιτέρω συνέχιση τῆς προσπάθειας, ὥστε νά φθάσουμε νά χαροῦμε πάλι τά σπίτια καί τίς Ἐκκλησιές μας τό ἴδιο ὄμορφα ὅπως πρίν.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....