Η ιερά μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὃτι τήν Παρασκευήν, 6ην Ὀκτωβρίου 2023, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν Ἱεράν Μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Θωμᾶ (τοῦ καί Διδύμου) ἐκ τῶν ιβ’.

Εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου, τήν παραμονήν 5ην Ὀκτωβρίου καὶ ὥραν 6.00 μ.μ. θὰ τελεσθῇ ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινός, καί τήν ἐπαύριον, κυριώνυμον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς, ἀπό ὥρας 7.00 π.μ. ὁ Ὄρθρος καὶ, ἐν συνεχείᾳ, ἡ Θεία Λειτουργία.

Κατά τὰς Ἱεράς Ἀκολουθίας θά τεθῇ εἰς προσκύνησιν, ἀπότμημα ἐκ τῶν τιμίων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ, τό ὁποῖον φυλάσσεται εἰς τόν Ἱερόν ἡμῶν Ναόν.

Παρακαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί ὃπως προσέλθουν καὶ συμπροσευχηθοῦν.

Ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....