Η Κυριακή της Ορθοδοξίας 2022 στην Σμύρνη

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς Σμύρνην

          Κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν καὶ τὰ προβλεπόμενα ὑπὸ τοῦ Τυπικοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ἑωρτάσθη ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Σμύρνῃ, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴν πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος, παρὰ τὸ δριμύτατον ψῦχος καὶ τὸν παγετόν.

Ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν Ὄρθρον καὶ προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας, μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς ὁποίας ἐτέλεσε Πάνδημον Ἱερὸν Μνημόσυνον διὰ τὴν ἀνάπαυσιν πάντων τῶν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως καὶ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους τῶν Ὀρθοδόξων ἐν Σμύρνῃ ἀγωνισαμένων καὶ τελειωθέντων ἐν αὐτῇ προκατόχων του Ἀρχιερέων, κληρικῶν καὶ πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος πατέρων καὶ προπατόρων ἡμῶν, ἀπὸ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ Εὐαγγελιστοῦ μέχρι καὶ ἐπ’ ἐσχάτων. Μετὰ τὸ πέρας αὐτοῦ ἀνέγνω τὸ κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἀπευθυνθεὶς εἰς τοὺς πιστοὺς ἀνεφέρθη εἰς τὴν ἐν τῇ εὐαγγελικῇ περιγραφῇ συνάντησιν τοῦ Φιλίππου καὶ τοῦ Ναθαναὴλ μετὰ τοῦ Κυρίου καὶ ἀνέπτυξεν εἰς τὸ ἐκκλησίασμα τὸν τρόπον ἀναζητήσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν καθημερινήν μας ζωὴν καὶ τῆς μετ’ Αὐτοῦ ἑνώσεως διὰ τῶν Ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, καλέσας ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους ὅπως ἀγωνισθῶμεν πρὸς τοῦτο κατὰ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Τεσσαρακοστὴν ἀλλὰ καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μας.

 

 

πηγη Φως Φαναρίου 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....