Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου Ρητίνης: Πρόγραμμα Ι.Ακολουθιών Μεγ. Τεσσαρακοστής 2023