Ι.Μ. Εισοδίων της Θεοτόκου Πέτρας : Πρόγραμμα Ι.Ακολουθιών Μεγ. Τεσσαρακοστής 2023