Η Μητρόπολη Κέρκυρας επί του Αποστολικού αναγνώσματος της Κυριακής

Επί του Αποστολικού αναγνώσματος (Α’ Κορινθ. ιστ’ 13-24)

«Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν»

Αγαπητοί μου αδελφοί, το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα αποτελεί τμήμα του επιλόγου της Α’ προς Κορινθίους επιστολής του Απ. Παύλου. Τους διαβιβάζει τους χαιρετισμούς του, των συνεργατών του και τους δίνει τις τελευταίες υποθήκες και με το ίδιο του το χέρι τον ασπασμό και τις ευχές του: «ὁ ἀσπασμός τῇ ἐμῇ χειρί Παύλου. Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστόν, ἦτο ἀνάθεμα μαρὰν ἀθά. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν». Αυτός ο ασπασμός γράφεται από μένα τον Παύλο με το ίδιο μου το χέρι.

Φαίνεται αδελφοί ότι την επιστολή την έγραφε άλλο πρόσωπο ως γραφέας, ο Απ. Παύλος απλώς την υπαγόρευε. Όμως τα ακροτελεύτια της επιστολής, οι ευχές και οι ασπασμοί γράφτηκαν από τον ίδιο.

Οι αρχαιότερες μορφές επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων είναι οι επιστολές. Αποτελούν μνημεία ιστορικής κληρονομιάς της ανθρωπότητος. Πόσες και πόσες πληροφορίες αντλούμε για το παρελθόν και πόσο διδασκόμαστε από αυτές για το μέλλον. Χιλιάδες επιστολές διασώθηκαν μέσα στην ιστορική πορεία του κόσμου, χρήσιμες να μας διαφωτίζουν και να μας διδάσκουν. Τέτοιες επιστολές όπως γνωρίζουμε υπάρχουν και στην Αγία Γραφή. Στην Καινή Διαθήκη μάλιστα υπάρχουν είκοσι δύο επιστολές, εξ αυτών οι δεκατέσσερις είναι του Απ. Παύλου.

Στο σημερινό αποστολικό κείμενο αδελφοί, παρατηρεί κανείς την αγάπη του Αποστόλου προς τα πνευματικά του παιδιά, την αγωνία του για την πνευματική τους πρόοδο αλλά και το ενδιαφέρον του για την σωτηρία τους. Προσπαθεί  να τους στηρίξει και να τους δώσει δύναμη να μείνουν άγρυπνοι, δηλαδή να μένουν σε πνευματική εγρήγορση ώστε ο διάβολος να μην τους βρει σε πνευματικό λήθαργο.

Να είναι σταθεροί στην πίστη, διότι αυτή είναι το θεμέλιο που θα βοηθάει να μένουν ασφαλείς και στέρεοι μέσα στην Εκκλησία. Να έχουν φρόνιμα ανδρικό και γενναιόψυχο, όπως ο στρατιώτης στον πόλεμο. Και ο Χριστιανός είναι στρατιώτης Χριστού, άρα να είναι ανδρείος και θαρραλέος.

Να είναι κραταιοί, δηλαδή να έχουν πνευματική δύναμη, ώστε να αγωνίζονται αποτελεσματικά και απέναντι στο κακό και αρχηγό του κακού, διάβολο. «Ἀδελφοί γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστῃ, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε». Τέσσερις ρηματικές προστακτικές που περικλείουν τις προτροπές του Απ. Παύλου προς τα πνευματικά του παιδιά και αφορούν την σωτηρία τους.

Αυτό συνιστά και σε μας αδελφοί. Επίσης προτρέπει τους αδελφούς της Κορίνθου να υποτάσσονται, δηλαδή να υπακούν σε όλους αυτούς που εργάζονται και κοπιάζουν και αφιέρωσαν την ζωή τους στην Εκκλησία και στην αγάπη τους για τους αδελφούς τους Χριστιανούς, όπως η οικογένεια Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού. «Ἀνέπαυσαν γαρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. Ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους».

Κάθε πνευματικό άνθρωπο που αναπαύει και την δική μας ψυχή κατά Χριστόν και κάθε χριστιανική ψυχή, που προσφέρει και αγωνίζεται για την σωτηρία μας και για τις ανάγκες μας ας φροντίζουμε αδελφοί να αγαπάμε να ασπαζόμαστε και εμείς «ἐν φιλήματι ἁγίῳ». Αντίθετα «εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοὺν Χριστὸν ἤτω ἀνάθεμα. Μαράν ἀθά». Όποιος δεν αγαπά τον Χριστό μας ας είναι αναθεματισμένος. Μια λέξη που χρησιμοποιεί ο Απ. Παύλος που για μας φαίνεται σκληρή, όμως για την εποχή του είναι συνήθης και έχει την έννοια της αποκοπής από το σώμα της Εκκλησίας και όχι την κατάρα.

Είναι φυσιολογικό κάθε ένας που αρνείται την πίστη στον Χριστό να αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας εφ’ όσον ο ίδιος αρνείται την κεφαλή της που είναι ο Χριστός. Αυτό είναι φυσιολογικό και επιβεβλημένο προκειμένου να διαφυλαχθούν και τα λοιπά μέλη της Εκκλησίας. Αυτό δε το μέτρο έχει και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Εμείς λοιπόν ας παραμένουμε πάντα ασφαλείς μέσα στο ευλογημένο σώμα της Εκκλησίας μας, άγρυπνοί, στερεοί, δυνατοί και με πίστη.

Αμήν!

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....