Η Μητρόπολη Λήμνου “περί συντάξεως και κυκλοφορίας γραπτών κηρυγμάτων”