Η Πάτρα γιόρτασε τα Θεοφάνια

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ μεγάλη καί λαμπρά ἑορτή τῶν Θεοφανείων στήν Πάτρα. Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ὁ ἱστορικός Μητροπολιτικός Ναός Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ὃπου ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί τόν Μεγάλο Ἁγιασμό τῶν Θεοφανείων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.

Ἐκκλησιάσθηκαν οἱ τοπικές, Πολιτικές, Στρατιωτικές, Ἀστυνομικές κ.λ.π. Ἀρχές καί πλῆθος κόσμου ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ναοῦ, τηρουμένων τῶν μέτρων γιά τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ.

Στό σύντομο κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν θεολογία τῆς Ἑορτῆς, βάσει τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐξηγεῖ γιατί ἐβαπτίσθη ὁ Χριστός καί ἀναφέρει ὃτι, ἐβαπτίσθη ὁ Κύριος, γιά νά συντρίψῃ τάς κεφαλάς τῶν δρακόντων, δηλαδή τῶν δαιμόνων∙ γιά νά καθαρίσῃ, νά πλύνῃ τόν ἂνθρωπο ἀπό τόν βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας∙, γιά νά τηρήσῃ τόν νόμο∙ γιά νά φανερωθῇ στούς ἀνθρώπους τό Μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος καί γιά νά γίνῃ τύπος τοῦ ἰδικοῦ μας Βαπτίσματος.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία καί τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, ἐν πομπῇ μετέβησαν ὁ Μητροπολίτης, ὁ Ἱερός Κλῆρος, οἱ Ἂρχοντες καί ὁ Λαός στό μῶλο τῆς Ἁγίου Νικολάου, στό Λιμάνι τῶν Πατρῶν, ὃπου ἒγινε ἡ τελετή τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Δεκάδες νέοι ἒπεσαν στά νερά τοῦ Πατραϊκοῦ, τηρώντας τό εὐλογημένο πατροπαράδοτον ἒθιμο τῆς ἑορτῆς τῶν Φώτων.

Τόν Τίμιο Σταυρό ἀνέσυρε ὁ νεαρός Νικόλαος Πρεβεζᾶνος, ὁ ὁποῖος ἒλαβε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο, ὡς δῶρον καί εὐλογία ἓνα μικρό χρυσό Σταυρό. Συγκίνηση, ὃμως προκάλεσε ἡ πράξη τοῦ Νικολάου, ὁ ὁποῖος παρεκάλεσε τόν Σεβασμιώτατο, νά προσφέρῃ τό Σταυρό σέ μικρή μαθήτρια, στήν Βασιλική Ζαφειροπούλου, ἐννέα ἐτῶν, ἡ ὁποία ἒπεσε στά  νερά γιά νά πιάσῃ, τόν Σταυρό, μαζί καί μέ τούς ἂλλους κολυμβητάς. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν συγκίνησή του γιά τήν πράξη αὐτή, τῆς προσφορᾶς δηλαδή, τοῦ Σταυροῦ στήν μικρή μαθήτρια, ἡ ὁποία πράξη ἐξέφραζε ὃλους τούς κολυμβητάς. Ἐπήνεσε δέ ἰδιαιτέρως τήν μικρή Βασιλική.

Ἐπίσης εὐχήθηκε τά δέοντα στούς νέους τῆς Πάτρας, πού διδάσκουν μέ τό παράδειγμά τους, τήν πίστη τους στόν Θεό, τό Ὀρθόδοξο φρόνημά τους, τήν μεγάλη ἀγάπη τους στήν Πατρίδα καί τήν προσήλωσή τους στίς πατροπαράδοτες ρίζες τοῦ τόπου μας.

Ἐν κατακλείδι, ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε: « Θά ἐπαναλάβω , ἀδελφοί, τά λόγια τοῦ Προφήτου Ἠσαΐου.
•”Ἰσχύσατε καί μή φοβεῖσθε… αὐτός (ὁ Κύριος) ἣξει καί σώσει ἡμᾶς” Καί ἐμεῖς θά μπορούσαμε νά ποῦμε. Ἒχετε θάρρος καί μή φοβεῖσθε. Ἦλθεν ὁ Κύριος καί ἒσωσεν ἡμᾶς.

Γρήγορα θά τελειώσουν τά δύσκολα, θά μᾶς σώσῃ ὁ Κύριος καί διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας καί πάντων τῶν Ἁγίων καί θά μᾶς ἀπαλλάξῃ, παρά τίς πάμπολλες ἁμαρτίες μας, ἀπό τήν δοκιμασία τῆς πανδημίας καί ἀπό τίς ἂλλες δυσκολίες καί δυσχερεῖς καταστάσεις».

Τέλος, εὐχήθηκε ὑγιεία καί εὐλογία στούς ἀσθενεῖς, στό Ἰατρικό καί Νοσηλευτικό προσωπικό καί χαρά καί ἐσωτερική ἀγαλλίαση καί ψυχοσωματική ὑγιεία σέ ὃλο τόν κόσμο.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....