Η Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Σύμης στο ακριτικό Καστελόριζο -Δοξολογία για την επέτειο ενσωμάτωσης

Ἐπί τετραήμερον, Παρασκευή 10η, ἕως καί Δευτέρα 13η Μαρτίου 2023, ὁ ἀεικίνητος Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης  κ. Χρυσόστομος, κινούμενος ἀπό ἰδιαίτερη ποιμαντική εὐαισθησία πρός τούς ἀκρίτες κατοίκους τοῦ Καστελλορίζου μας, τῆς πλέον ἀπομεμακρυσμένης Νήσου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, πραγματοποίησε ἐκεῖ, μεσούσης σχεδόν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς Ποιμαντική περιοδεία, συνοδευόμενος ἀπό τούς Διάκονους π. Γεώργιο Κακακιό καί π. Παῦλο Τερεζάκη. Μέ μεγάλη χαρά καί ἔκδηλη ἀγάπη τόν ὑποδέχτηκαν ὁ ἀκούραστος Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί μοναδικός Ἱερεύς τοῦ νησιοῦ, Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Μαλτέζος, οἱ τοπικές Δημοτικές, Πολιτικές καί Στρατιωτικές Ἀρχές, καθώς καί οἱ εὐσεβεῖς κάτοικοι τῆς Νήσου.

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἰδιαιτέρα κατάνυξη καί ἱεροπρέπεια τέλεσε τήν διατεταγμένη ἀκολουθία τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, εἰς τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, μέ τήν συμμετοχή εὐαρίθμων πιστῶν, πού θεοφιλῶς ἀξιοποίησαν τήν εὐλογημένη αὐτή εὐκαιρία προσευχῆς καί δεήσεως, τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προσφέρει τήν περίοδο αὐτή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε ἐκ μέσης καρδίας σύντομο κήρυγμα περί τοῦ Προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τοῦ ρόλου πού Ἐκείνη διεδραμάτισε γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀφορμώμενος ἀπό τούς στίχους τῆς Β΄ στάσεως, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται τόσο στά γεγονότα, ὅσον καί στήν θεολογία τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἐξ Αὐτῆς, ἐπικαλούμενος καί σήμερα τήν φωτοφόρο Της Σκέπη στήν Νῆσο τοῦ Καστελλορίζου.

Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης πραγματοποίησε ἐπίσκεψη καί ἐπιθεώρησε τίς ὁλοκληρωθεῖσες ἀνακαινιστικές ἐργασίες στόν ἐμβληματικό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σαντραπέ Καστελλορίζου, τίς ὁποῖες ἀνέλαβε καί δωρεάν ἐκπόνησε ἡ Ἑταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» τοῦ μεγάλου Εὐεργέτου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου. Ὁ Σεβασμιώτατος πλήρως ἱκανοποιημένος ἀπό τό ἐκπληκτικό ἀποτέλεσμα, προγραμματίζει τά ἐγκαίνια τοῦ καλλιμάρμαρου αὐτοῦ μνημείου, εὐθύς μετά τό Πάσχα, ὥστε νά παραδοθεῖ στήν Ὀρθόδοξη λατρεία, γεγονός πού ἀποτελεῖ ἐπιθυμία ὅλων τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς εὐσεβῶν Καστελλοριζίων, καθ’ ὅτι λόγῳ τῶν δυσμενῶν συγκυριῶν καί καταστάσεων, ἀπό τό ἔτος 1906 πού ὁ Ναός ἀποπερατώθη, δέν κατέστη δυνατόν νά λειτουργήσει οὐδέποτε.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης  χοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινό στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Πρωτοπρ. π. Γεώργιο Μαλτέζο καί τούς Διακόνους μας.

Σήμερα τό πρωί, Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν καί πάλι στόν παμμεγέθη αὐτόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό, χοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὁμοίως μέ συλλειτουργούς του τόν π. Γεώργιο Μαλτέζο καί τούς Διακόνους π. Γεώργιο Κακακιό καί π. Παῦλο Τερεζάκη. Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε στό κήρυγμά του γιά τὴν θαυματουργικὴ θεραπεία τοῦ Παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ, τόν ὁποῖον ὁ Χριστός μας λυτρώνει πρώτα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ κατόπιν σώζει ἀπό τήν βάσανο τῆς παραλυσίας.

Ἐπίσης ἀνεφέρθη στήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος διαχρονικῶς ἀναδεικνύεται ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί θεολογίας, διδάσκων μέ τόν ἄμεμπτο βίο του, τά ἱερά του συγγράμματά καί τήν φωτισμένη διδασκαλία του τήν κατά χάριν θέωση τῶν πιστῶν. Ὁ Ἃγιος Γρηγόριος ἐκφράζει ὃλη τήν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν προηγουμένων αὐτοῦ ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ὡς Πνευματοφόροι καί θεοφώτιστοι ἑρμηνεύουν μέ ἀκρίβεια τήν Ἁγία Γραφή καί ὁδηγοῦν ἀπλανῶς τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν κάθαρση, στόν φωτισμό καί ἐκεῖθεν στήν θέωση.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, προέστη στήν πανηγυρική δοξολογία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 75ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἐνσωματώσεως τῶν Δωδεκανήσων στήν Μητέρα Ἑλλάδα. Παρόντες ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Μεγίστης κ. Γεώργιο Σαμψάκο καί τά Μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. Παρέστησαν ἀκόμη, ὁ Διοικητής τῆς Δ.Α.Ν. Μεγίστης, Ἀξιωματικοί καί Ὑπαξιωματικοί, ὁ Κυβερνήτης τοῦ ἐλλιμενισμένου πλοίου τοῦ πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ, ὁ Διοικητής τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος, ὁ Λιμενάρχης, οἱ Ἐκπαιδευτικοί τῶν Σχολείων τῆς Νήσου, οἱ Μαθητές καί οἱ πλεῖστοι τῶν κατοίκων. Ἀμέσως μετά ἀκολούθησε ἡ ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῶν πεσόντων ἀγωνιστῶν τοῦ Ἔθνους ἐνώπιον τοῦ Μνημείου καί κατατέθηκαν στεφάνια ἀπό τούς προαναφερομένους ἐκπροσώπους τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, ὁμοίως στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης  χοροστάτησε στόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό, κλείνοντας τόν τριήμερο λειτουργικό κύκλο τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν.

Ἐπρόκειτο ἀναμφίβολα γιά μιά εὐλογημένη ποιμαντική περιοδεία, ἡ ὁποία χαροποίησε ὄχι μόνον τόν ἴδιο τόν Μητροπολίτη , ὁ ὁποῖος ἐδῶ καὶ πέντε ἔτη ποὺ ἔχει ἀναλάβει τὴν διαποίμανση τῶν ἀκριτικῶν μας νησιῶν, παράγει ἔργο πολυσχιδές, ποὺ ἔχει ἀλλάξει ριζικὰ τὴν λειτουργία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ ἔχει ἀνατάξει πνευματικὰ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά πρωτίστως τούς ἀκρίτες κατοίκους τοῦ ἀγαπημένου μας Καστελλορίζου, ἀφοῦ μέ τήν ἱεροπρεπῆ του παρουσία βίωσαν λειτουργικά τά ψυχωφελῆ νοήματα καί μηνύματα τῶν κατανυκτικῶν αὐτῶν ἡμερῶν καί προετοιμάστηκαν, ὥστε νά προσκυνήσουν χριστιανοπρεπῶς τά Πάθη καί τήν Ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Ἀκολουθοῦν ἀνά ἐνότητες τά ἀντίστοιχα φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

 

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΣΑΝΤΡΑΠΕ

 

 

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....