Η συμπεριφορά μας προς τον πλησίον …

Προς τον πλησίον πρέπει να συμπεριφερόμαστε με λεπτότητα και ευγένεια, ώστε να μην τον προσβάλλουμε ούτε με το βλέμμα.

Όταν αποστρεφόμαστε έναν άνθρωπο ή του φερόμαστε άσχημα, νιώθουμε ένα βάρος στην καρδιά μας.

Όταν ο άλλος είναι ταραγμένος ή απελπισμένος, οφείλουμε να τον ενθαρρύνουμε και να τον γαληνεύουμε με λόγια αγάπης.

Ο αββάς Ισαάκ ο Σύρος συμβουλεύει: «Άπλωσε τον χιτώνα σου πάνω σ’ εκείνον που έχει αμαρτήσει, και σκέπασέ τον».

Όλοι χρειαζόμαστε τη βοήθεια και το έλεος του Θεού. «Ει μη ότι Κύριος ην εν ημίν, τις ικανός σώος φυλαχθήναι εκ του εχθρού άμα και ανθρωποκτόνου;»

ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....