Η Βέροια υποδέχτηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Δοβρά. Β΄ Κατανυκτικός Αρχιερατικός Εσπερινός

Στο πλαίσιο των εορταστικών επετειακών εκδηλώσεων της συμπληρώσεως 200 ετών από την έναρξη της Επαναστάσεως στην ηρωική Νάουσα αλλά και την ιστορική μάχη της Δοβρά, την Κυριακή της Ορθοδοξίας 13 Μαρτίου το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της Θαυμαυτουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Δοβρά, από την ομώνυμη Ιερά Μονή της Βεροίας.

B Katanyktikos 2022 1

Την Ιερά Εικόνα κόμισε ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Αρχιμ. Παντελεήμων Κορφιωτάκης συνοδευόμενος από πατέρες της Ιεράς Μονής, ενώ στα προπύλαια του Προσκυνηματικού Ιερού Ναού την υποδέχτηκε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, οι Ιερείς της πόλεως και ευλαβείς Βεροιείς.

Εν συνεχεία τελέστηκε ο Β’ Κατανυκτικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου, ενώ στο τέλος ομίλησε για την ιστορική μάχη της Δοβρά ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Ανθόπουλος, Αρχιερατικός Επίτροπος Αλεξανδρείας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Μαρτύρων αίμα, ηρώων δάφνες».

Ο Σεβασμιώτατος κατά την προσφώνησή του τόνισε:

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑόρτασε σήμερα ἕναν μεγάλο θρίαμβο τῆς πίστεώς της, τόν θρίαμβο τῆς ἀνα­στηλώσεως τῶν ἱερῶν της εἰκό­νων, καί μέ τήν εὐκαιρία μνημό­νευσε τά ὀνόματα πάντων τῶν ὑπέρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἀγω­νι­σαμένων, ἀλλά καί ὅλων ὅσων ἀγωνίσθη­καν καί θυσιάσθηκαν γιά νά διατη­ρη­θεῖ ἡ ἱερά παρακατα­θή­κη τῆς εἰς Χριστόν πίστεώς μας.

Ὅμως ἡ σημερινή Κυριακή συμπί­πτει καί μέ δύο ἀκόμη ἱστορικά γεγο­νότα πού συνδέονται μέ τήν πατρίδα μας καί μέ τόν τόπο μας. Συν­δέονται μέ τή θυσία τῶν πατέ­ρων μας, κληρικῶν καί λαϊκῶν, στόν ἀγώνα γιά τήν ἐλευθερία, ἕναν ἀγώνα πού δέν ἦταν μόνο ὑπέρ πα­τρίδος, ἀλλά ἦταν καί ὑπέρ πίστε­ως. Ἤ μᾶλλον ἦταν πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ὕστερα ὑπέρ πα­τρί­δος. Γιατί ἄν δέν ὑπῆρχε ἡ πίστη, ἐάν ὁ Ἑλληνισμός δέν κρα­τοῦσε τήν ὀρθόδοξη πίστη του, τότε ἀναμφίβολα δέν θά ὑπῆρχε ὡς ἔθνος, δέν θά εἴχαμε πατρίδα. Θά εἴχαμε ἀφομοιωθεῖ μέ τούς ἄλ­λους λαούς καί πολύ περισ­σότερο θά εἴχαμε ἀφομοιωθεῖ μέ τόν Τοῦρκο κατακτητή μετά ἀπό τό­σους αἰῶνες δουλείας.

Τά δύο αὐτά γεγονότα εἶναι ἡ μά­χη τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, στίς 12 καί 13 Μαρτίου τοῦ 1822, καί ἡ θυσία τῶν μοναχῶν καί τοῦ ἡγου­­μένου της Γερασίμου, καθώς καί ἡ κή­ρυξη τῆς ἐπανα­στάσεως στή Νάουσα, τήν Κυριακή τῆς Ὀρ­θο­δο­ξίας στόν τότε μητρο­πολιτικό ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου.

Φέτος συμπληρώνονται 200 χρό­νια ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἐπαναστά­σεως στήν Ἠμαθία. Γι᾽ αὐτό τιμοῦ­με ἰδιαιτέρως τά δύο αὐτά γεγονό­τα, τά δύο πρῶτα γεγονότα, ὅπως θά τιμήσουμε καί ὅλα τά ἄλλα, μέ πολλές ἐκδηλώσεις, πού ἄρχισαν ἤδη ἀπό χθές, καί ὑποδεχθήκαμε νωρίτερα, πρίν ἀπό τόν Κατανυ­κτι­κό ἑσπε­ρι­νό, τήν ἱστορική εἰκό­να τῆς Πα­ναγίας τῆς Δοβρᾶ ἀπό τήν Ἱερά Μονή της.

Στό πλαίσιο αὐτό θά ἔχουμε ἀπό­ψε τή χαρά νά ἀκούσουμε τήν ἱστο­ρία τῆς μάχης τῆς Δοβρᾶ ἀλλά καί σχετικά μέ τή θυσία τῶν πατέ­ρων της καί τῶν ἀγωνιστῶν πού συμ­μετεῖχαν στή μάχη, μία ὁμιλία ἀπό τόν πα­νο­σιολογιώ­τατο ἀρχιμαν­δρί­τη π. Διονύσιο Ἀνθόπουλο, Ἀρ­χιερατικό Ἐπί­τρο­πο Ἀλεξανδρείας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀσχοληθεῖ ἰδιαιτέρως μέ τό ἱστο­ρικό αὐτό γεγονός. Τό θέμα του εἶναι: «Μαρτύρων αἷμα, ἡρώ­ων δάφνες».

B Katanyktikos 2022 2

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....