Ιερά Αγρυπνία επί τη Αποδόσει της Εορτής του Πάσχα και υποδοχή Ιερών Κειμηλίων εκ των αλησμόνητων πατρίδων στον Λαγκαδά

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, ανακοινώνεται ὅτι τήν 31ην τοῦ μηνός Μαΐου ἐ.ἔ. και περί ὥραν 20:00 μετά μεσημβρίαν θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς-Λαγκαδᾶπροεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Πλάτωνος.

Κατά τήν ἔναρξιν τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας μέσα στά πλαίσια τῆς ἐπετείου τῶν 100 ετῶν ἁπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, θά ὑποδεχθῶμεν τάς ἱεράς καί σεβασμίας εἰκόνας, αἱ ὁποῖαι, ὡς ἱερά κειμήλια, φυλάσσονται εἰς τάς Ἐνορίας τῆς Θεοσώστου ἡμῶν Ἐπαρχίας καί προέρχονται ἐκ τῶν ἀλησμονήτων πατρίδων.

Παρακαλεῖται ὁ εὐλαβής κλῆρος καί το εὐσεβές πλήρωμα, νά συμμετάσχουν εἰς τήν Ἱεράν Ἀγρυπνίαν διά νά λάβουν τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....