Ιερά αγρυπνία επί τη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στον Ι.Ν. Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου