Ιερά Πανήγυρις Αγίου Δαμασκηνού του Στουδίτου στη Άρτα