Ἡ Καρδίτσα ὑποδέχεται τὴν τιμία κάρα Τοῦ πολιούχου καὶ προστάτου της Ἁγίου Σεραφεὶμ