Κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη προπάντων από υπομονη όπως η γη από βροχή.