Κήρυγμα Κυριακής από την Ι.Μ. Κίτρους

(ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Γαλ. α΄ 11-19)
26-12-2021
Ο Υιός του Θεού, ο Κύριος μας Ιησού Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος «δι’ ἡμᾶς και διά την ἡμετέραν σωτηρίαν», που σημαίνει ότι γεννήθηκε για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Ωστόσο ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει και για μια άλλη διάσταση της ενσαρκώσεως του Χριστού: για το γεγονός ότι ο Θεός φανέρωσε τον Χριστό στον ίδιο σε μία προσωπική αποκάλυψη…
Ο Θεός Λόγος «ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄ Τιμ. 3, 16), έλαβε σώμα και έγινε άνθρωπος. Ο Θεός κατέβηκε μέχρι τον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να υψωθεί μέχρι το Θεό. Άγγελοι και άνθρωποι πανηγυρίζουν γιατί ο Θεός φανερώθηκε σ’ αυτούς που καθόταν στις σκιές και στα σκοτάδια της αμαρτίας και τους έσωσε.
Τη θαυμαστή αυτή θεοφάνεια ο Απ. Παύλος την ονομάζει Ευαγγέλιο και αποκάλυψη και ήθελε να τη διακηρύξει σ’ όλο τον κόσμο. Σήμερα μια μέρα μετά την εορτή της του Χριστού γεννήσεως, μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για το «Εὐαγγέλιον» του Παύλου, δηλαδή για την ενανθρώπιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Η λέξη Ευαγγέλιο σημαίνει χαρμόσυνη είδηση, άγγελμα χαράς. Όταν ακούμε στην Εκκλησία να διαβάζεται το Ευαγγέλιο, ακούμε ένα άγγελμα χαράς. Οι πιστοί που ακούν, διαβάζουν και εφαρμόζουν στη ζωή τους το Ευαγγέλιο είναι πραγματικά χαρούμενοι άνθρωποι. Όσοι κατηγορούν ή έχουν προκατάληψη για το Ευαγγέλιο δεν το έχουν γνωρίσει. Το Ευαγγέλιο, εξάλλου, δεν είναι ανθρώπινο επινόημα και σύγγραμμα. Είναι βιβλίο θεόπνευστο.
Εξήντα φορές αναγράφει το «Εὐαγγέλιον» στις θεόπνευστες επιστολές του ο Απόστολος των εθνών. Αναρίθμητες ασφαλώς οι περιστάσεις που το ανέφερε στα προφορικά του κηρύγματα. Δεν θα ήταν υπερβολή, αν έλεγε κανείς ότι η καρδιά και η διάνοια του Παύλου, όλη του η προσωπικότητα ήταν διαποτισμένη από το Ευαγγέλιο του Χριστού.
Το ονομάζει «Εὐαγγέλιον τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ», «Εὐαγγέλιον τῆς Χάριτος», «Εὐαγγέλιον τῆς Ἐλπίδος» φως, αλήθεια, οδό και ανεκτίμητο θησαυρό. Θεωρούσε μεγάλη τιμή που του έκανε ο Θεός με το να αποκαλυφθεί μπροστά του και να τον εκλέξει λειτουργό, υπηρέτη, διάκονο, όργανο του Χριστού για να ιερουργεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Να προβάλλει ζωντανά και αληθινά την θεανδρική προσωπικότητα του Χριστού.
Οι άγιοι της Εκκλησίας μας μπορούν να θεολογήσουν γιατί αυτοί, όπως ο Απόστολος Παύλος, αξιώθηκαν να δουν προσωπικά το Θεό. Μέσα στην Εκκλησία γεννιέται ο Χριστός στην καρδιά μας και εμείς γεννιόμαστε εν Χριστώ. Αποκαλύπτεται ο Θεός σε μας και εμείς αποκαλυπτόμαστε για το Θεό. Αυτή η σχέση με τον Θεό καθαρίζει τον άνθρωπο και τον καθιστά πραγματικό κήρυκα της αληθείας.
Με την ενανθρώπηση Του ο Χριστός, γεννήθηκε για όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός είναι Σωτήρας του κόσμου, αλλά και Σωτήρας του κάθε συγκεκριμένου ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτεται στον κάθε πιστό, συνδέεται μαζί του και ζει μαζί του. Εκείνο που χρειάζεται είναι η ανταπόκριση του κάθε πιστού. Να μη χαθεί μέσα στο πλήθος αυτών που λένε ότι γιορτάζουν Χριστούγεννα, αλλά να επιδιώκει την προσωπική συνάντηση με το Χριστό!
Γι’ αυτό, αδελφοί, όλοι που πεινούν και διψούν για Χριστό, μέσα στην πνευματική έξαρσή τους, χαιρετίζουν όλα τα όντα και όλη την κτίση με τον Χριστουγεννιάτικο Χαιρετισμό: Χριστός εγεννήθη! Ενώ από τα βάθη των όντων και της κτίσης αντηχεί συγκινητική η απάντηση: Αληθώς εγεννήθη! Αμήν.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....