Κοπή πίτας κατηχητικών συνάξεων Αγ. Τριάδας Πετρούπολης