Μητροπολίτης Ιερισσού: “Φέρετε τα νιάτα κοντά στον Χριστό για να πάψη το δράμα τους “

Τήν Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 3η Ἀπριλίου 2022, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου  κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Αμφιλόχιο Χάϊτα ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Παλαιοχωρίου, τῆς ὁποίας Προϊστάμενος εἶναι ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί Ἐφημερεύουν σ΄αὐτήν ὁ Παν. Ἀρχιμ. Σπυρίδων Τόψης καί ὁ Ἱεροδιάκονος π. Ἀθανάσιος Σφουγγάρος. Τόν ὑπεδέχθησαν τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐνορίας μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Αὐγερινό, τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Γρηγόριο Κατσιαρμᾶ καί τή Δημοτική Σύμβουλο κα Ἑλένη Καραντώνα, Ἀντιπρόεδρο τοῦ Ἀριστοτελείου Πνευματικοῦ Κέντρου.

Μέσα στόν ἱστορικό Ναό τῶν Ταξιαρχῶν, τόν τόσο πολύ περιποιημένο ἀπό τόν Γέροντα Ἰγνάτιο καί τά πνευματικά του παιδιά, προέστη ὁ Σεβασμιώτατος τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί τῆς μεγαλοπρεποῦς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου κατά τό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας.
            Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν εὐκαιρία τῆς Εὐαγγελικῆς Περικοπῆς τῆς Κυριακῆς (Μάρκ. θ΄ 17-31) πού ἀναφέρεται στήν παράκληση τοῦ δύστυχου πατέρα, πού τό παιδί του κατετρύχετο ἀπό πνεῦμα ἀκάθαρτο, «ἄλαλον καί κωφόν» (Μάρκ. θ΄ 25), πρός τόν Κύριο γιά νά τό ἐλευθερώση ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου, ἀναφέρθηκε στό δρᾶμα τῆς σημερινῆς νέας γενιᾶς πού παρατηροῦμε νά ἀκολουθῆ ἀνάγλυφα τά χνάρια τοῦ καταντήματος τοῦ νέου τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς διηγήσεως. Ὁ νέος τῆς Περικοπῆς, τό ἄμοιρο παιδί «ἀφρίζει καί τρίζει τούς ὀδόντας αὐτοῦ καί ξηραίνεται» (Μάρκ. θ΄ 18), κατά τήν ὁμολογία τοῦ πατέρα του, καί πέφτει κατάχαμα καί στή φωτιά ἀκόμα καί στά νερά ρίχνεται, σπρωγμένος ἀπό τό «πνεῦμα τό ἄλαλον καί κωφόν». Καί στήν ἐρώτηση τοῦ Κυρίου πρός τόν πατέρα, πόσος καιρός εἶναι ἀπό τότε πού τοῦ συμβαίνει αὐτό, ἐκεῖνος Τοῦ ἀπαντᾶ· «παιδιόθεν», δηλαδή, ἀπό μικρό παιδί (Μάρκ. θ’ 21)!
Παίρνοντας ἀφορμή ὁ Σεβασμιώτατος ἀπό αὐτό τό περιστατικό τοῦ Εὐαγγελίου, ἔκανε λόγο γιά τήν κατάσταση τῆς σημερινῆς νεολαίας μας πού κάτι παρόμοιο, ἀλλοίμονο, συμβαίνει καί σ’ αὐτήν μέ τά λεγόμενα «ὀργισμένα νιάτα» τοῦ καιροῦ μας. Δέν ἀντιλέγει κανείς, εἶπε ὁ ὁμιλητής, ὅτι στόν εὐλογημένο τόπο μας ἡ Οἰκογένεια ζῆ ἀκόμη, καί πώς μέρος τῆς νεολαίας εἶναι ὑγιές καί εὐλογημένο, δόξα τῷ Θεῷ. Μά δέν μπορεῖ νά ἀποκρυβῆ καί πώς μέρος τῆς νεολαίας μας σήμερα, γκρεμίζοντας ἠθικές ἀρχές καί ἀξίες, παρασυρμένο ἀπό τό “πνεῦμα τῆς ἐποχῆς” ἀναλώνεται καί πέφτει καί καίγεται στή φωτιά πού ἀνάβουν τά πάθη καί οἱ λογισμοί. Ἀλήθεια εἶναι πώς ἡ μερίδα αὐτή- πού εἶναι καί μεγάλη μάλιστα- πνίγεται στά ἀπύθμενα νερά τῆς ἀπογοήτευσης καί τελικά καταντάει ναυαγός χωρίς ἐλπίδα καί καΐκι καί πανιά. Μεταβάλλεται οὐσιαστικά σέ σωματικό καί ψυχικό ἐρείπιο ἀπό τό σύγχρονο ἄλαλο πνεῦμα μιᾶς κοινωνικῆς Σαχάρας πού δέν λογαριάζει τίποτε ἄλλο παρά μόνο τήν καλοπέρασή της! Εἶναι φαινόμενο διεθνές, δυστυχῶς, τούτη ἡ κρίση πού προκαλεῖ παγκόσμια ταραχή καί ἀνησυχία.
Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε σε τρεῖς φορεῖς, στύλους τῆς κοινωνίας, πού ὀφείλουν νά συνεργαστοῦν καί νά δοῦν τό δρᾶμα αὐτῶν τῶν παιδιῶν κατάματα καί νά γυρέψουν λύση.
Ὁ πρῶτος στῦλος ὀνομάζεται ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Καί ἐδῶ ἀνέλυσε τήν ποιότητα καί τήν κατάσταση τῆς σημερινῆς οἰκογένειας πού ὁρισμένοι πασχίζουν νά τήν γκρεμίσουν ἀπό θεμέλιο καί κύτταρο τῆς ζωῆς. Στό σημεῖο αὐτό ὑπενθύμισε ὁ ὁμιλητής τό λόγιο τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Δῶστε μου καλύτερες οἰκογένειες, νά σᾶς δώσω ἕνα καλύτερο κόσμο»! Τό πρῶτο, λοιπόν, συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὀφείλουμε νά ἔχουμε ὑγιῆ οἰκογένεια, πατέρα καί μάνα ζωντανούς καί θυσιαστικούς ἀλλά καί ἀξιοπρεπεῖς ἀπέναντι στά παιδιά τους, γιά νά μπορέσουν νά εἶναι παραδείγματά τους!
        Ὁ δεύτερος στῦλος τῆς κοινωνίας εἶναι τό Σχολεῖο καί ἡ Παιδεία πού ἡ Πολιτεία προσφέρει στά νιάτα! Ἄραγε, διερωτήθη ὁ Ἐπίσκοπός μας, μπορεῖ νά ὑπερηφανεύεται ἡ σημερινή Πολιτεία, οἱ Παιδαγωγοί καί οἱ Διδάχοι τοῦ Γένους πώς προσφέρουν γράμματα καί γνώση ἱκανά νά χτίσουν ὑγιεῖς ψυχοσωματικά χαρακτῆρες;
Καί ὁ τρίτος στῦλος εἶναι ἡ πνευματική ζωή καί ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας! Τά χνάρια πού προσφέρει στά νιάτα γιά νά ἀνθίσουν καί νά ὀμορφύνουν τή ζωή! Ἐδῶ ἀκριβῶς, ἔθεσε τό ἐρώτημα ὁ Μητροπολίτης μας, τό σχετικό μέ τό πνευματικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχει κατηχήσει τά νιάτα ἔτσι πού νά γοητεύονται ἀπό τό μεγαλεῖο τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, τῆς συγγνώμης ἀπό τόν Σταυρό, τοῦ πολέμου κατά τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀναστημένης βιοτῆς πού γεύεται ἡ Ὀρθοδοξία;
         Καί κατέληξε ὁ Δεσπότης: «Τό σημερινό Εὐαγγέλιο δέν παρουσιάζει μονάχα τό πρόβλημα καί τό δρᾶμα τῆς λατρεμένης ἀπό ὅλους μας νέας γενιᾶς. Προτείνει καί τή μόνη ζείδωρη λύση πού εἶναι καί τό μόνο διέξοδο ἀπό τό ἀδιέξοδο τῆς σημερινῆς κοινωνίας μας: “φέρετε αὐτόν πρός με” (Μάρκ. θ΄ 19), εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἰησοῦ στήν παράκληση τοῦ δακρυσμένου πατέρα νά σταθῆ στά πόδια του τό παιδί του. Ἰδού ἡ λύση! Νά φέρουμε τά παιδιά κοντά στόν Χριστό πρίν εἶναι ἀργά γιά νά τούς χαρίση ὑγιεία, ζωή καί κυρίως ψυχοσωματική ἰσορροπία! “Φέρετε τούς νέους κοντά στήν Ἐκκλησία”, αὐτό παρακαλοῦμε, γιά νά γευτοῦν τήν Ἀλήθεια καί τή Ζωή!
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος πλαισιούμενος ἀπό τούς Διακόνους του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα καί π. Νικόλαο Τσεπίση ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία Ἁγίας Παρασκευῆς Κάτω Σταυροῦ, στήν ὁποία Ἐφημερεύει τό πνευματικό του τέκνο, ὁ Αἰδ. π. Κωνσταντῖνος Ἰσαακίδης. Ἕνας φέρελπις νέος κληρικός πού ὑπόσχεται ἡ παρουσία του πολλά γιά τόν Σταυρό. Ἐκεῖ προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, στήν ὁποία συμμετεῖχαν ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Ἰουστῖνος Κεφαλοῦρος, ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Ἀθανάσιος Βουρνίτης καί ὁ Αἰδ. Οἰκ π. Παναγιώτης Καλαντζῆς, Ἐφημέριοι τῶν Ἐνοριῶν τοῦ Σταυροῦ.
            Ὁμιλητής ἦταν ὁ π. Ἰουστῖνος, ὁ ὁποῖος πρακτικά μέν, θεολογικά δέ, ἀνέλυσε τή βιοτή καί τό συγγραφικό πατερικό ἔργο τοῦ θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ὁσίου Ἰωάννου, Συγγραφέως τῆς Κλίμακος, τοῦ Σιναΐτου, μέ βάση τό περίφημο ἔργο του Η ΚΛΙΜΑΞ. Ὄντως καί ἡ Ἀκολουθία καί ἡ προσλαλιά πού ἀκολούθησε ἐπέτυχαν νά δώσουν χυμώδεις πνευματικούς καρπούς στήν Ἑσπερινή Σύναξη στόν Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, πού μετά τό Πάσχα θά ἐκκινήση ἡ ἀναπαλαίωσή του, καθώς ἐξήγγειλε ὁ Σεβασμιώτατος!

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....