Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ιερά Αδελφότητα της Αγίας Λυδίας στην Ασπροβάλτα