Κυριακή της Τυρινής στην Μητρόπολη Σύμης

Την Κυριακή τῆς Τυροφάγου, ἡμέρα πικρᾶς ἀναμνήσεως «τῆς ἀπὸ τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τοῦ Πρωτοπλάστου Ἀδάμ», ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Φιλόθεο Κάλφα καί τούς Διακόνους π. Γεώργιο Κακακιό καί π. Παῦλο Τερεζάκη. Τό ἱερό ἀναλόγιο διακόνησαν οἱ καλλικέλαδοι Ἱεροψάλτες, κ. Ἀγαπητός Μιχελλής καί κ. Ἀναστάσιος Μπαλής.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφερόμενος στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀντί ἄλλου λόγου, ἀνέγνωσε εὐκρινῶς τόν Κατηχητήριον Πατριαρχικόν Λόγον τῆς Α.Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ἐπεσήμανε καί προέτρεψε εἰς ὅλους μας, νά ἐπιδιώκομε τήν ἀσκητική προσπάθεια, προκειμένου ὑπερβοῦμε τόν ἐγωκεντρισμό καί νά συναντήσουμε τόν συνάνθρωπο μέσῳ τῶν ἔργων τῆς κατά Χριστόν εὐποιΐας, τῆς φιλανθρωπίας καί ἐλεημοσύνης, χάριν τῆς ἀγάπης, ἄνευ τῆς ὁποίας παραμένουμε ἐγκλωβισμένοι στόν ἑαυτόν μας καί τά ὑπαρξιακά μας ἀδιέξοδα.

Πρόκειται γιά τούς ὅρους ἐκείνους, τούς ὁποίους θέτει καί τό σημερινόν Εὐαγγελικόν ἀνάγνωσμα, τό ὁποῖο, οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τοποθετοῦν στήν ἔναρξιν αὐτῆς τῆς σημαντικῆς περιόδου, ὡς ὑψίστη κατηχητική βακτηρία, διότι μᾶς διδάσκει πρακτικά τόν θεόδεκτον τρόπον ζωῆς καί πορείας κατά τό ἀνοιγόμενον πνευματικόν αὐτό στάδιον, μέ στόχον τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τά ποικιλόμορφα πάθη, πού καταδυναστεύουν τήν ζωήν τήν δική μας ἀλλά καί τῶν λοιπῶν συνανθρώπων μας. Αὐτοί, μέ κορυφαῖα τήν ἔμπρακτον χριστιανικήν πρός ὅλους ἀγάπην, εἶναι ἄλλωστε καί οἱ πνευματικοί θησαυροί τούς ὁποίους, σέ ἀντίθεση μέ τούς ὑλικούς, πρέπει νὰ συγκεντρώνουμε ἀπό αὐτήν τήν γῆ, γιά νὰ θησαυρίζουμε πνευματικά στὸν οὐρανό.

Ἀκολουθοῦν σχετικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....