Κυριακή των Απόκρεω στη Σύμη

Την 27η Φεβρουαρίου 2022 τρίτη Κυριακὴ τοῦ Τριωδίου, τῶν Ἀπόκρεω, πού εἶναι ἀφιερωμένη στήν ἀνάμνηση τῆς Μελλούσης Κρίσεως, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης  κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στόν εὐμεγέθη Ἐνοριακό Ἱ. Ναό Ἁγίας Τριάδος Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Γεώργιο Χατζηχρυσάφη καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τό ἱερό ἀναλόγιο διακόνησαν οἱ καλλικέλαδοι Ἱεροψάλτες, κ. Πανορμίτης Κακακιός καί κ. Ἀγαπητός Μιχελλής.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν διακονία τοῦ θείου λόγου, ἐμβάθυνε εἰς τό ἀναγνωσθέν εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Δευτέρας ἀδεκάστου Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καί τήν σχετικὴ ὑμνολογία τῆς ἡμέρας, ἐπισημαίνοντας στούς ἐκκλησιαζομένους πιστούς, τήν μεγάλη εὐθύνη μας ἀπέναντι στὸν εὐαγγελικὸ νόμο, τοῦ ὁποίου ἡ τήρηση εἶναι προϋπόθεση γιὰ τὴν προσωπική μας κρίση. Τό ἀψευδές στόμα τοῦ Κυρίου πιστοποιεῖ ὅτι ἡ ἐπὶ γῆς ζωή μας δὲ θὰ μείνει ἄκριτη, ἀλλὰ θὰ δώσουμε λόγο γιὰ τά πεπραγμένα μας ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. Τότε, «ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως» (Ἰωάν.5,29).

Ἡ μέλλουσα κρίση εἶναι ἀναπόφευκτη καὶ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία παρ’ ὅτι ἀνέχεται φιλανθρώπως τίς πάσης φύσεως ἐκτροπές μας, στό τέλος τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας θά παύσει διαπαντός τό ἀνθρώπινο μίσος καί τήν ἐπικρατοῦσα σατανική κακία. Ἄλλωστε ἡ μεγάλη καὶ ἀδέκαστη κρίση τοῦ Χριστοῦ, θά σημάνει καί θὰ ἐπισφραγίσει τὴν παρέλευση αὐτοῦ τοῦ φθαρτοῦ καὶ τραυματισμένου ἀπὸ τὴν ἁμαρτία κόσμου, γεγονός πού τυγχάνει ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν εἴσοδο στὴ νέα πραγματικότητα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ὕψιστο κριτήριο τῆς Κρίσεως θὰ εἶναι ὁ συνάνθρωπος, ὡς εἰκόνα Θεοῦ, διότι τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο εἶναι πλασμένο «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν» τοῦ Θεοῦ (Γεν.1,27). Τὸ κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο εἶναι ἀδελφὸς τοῦ Χριστοῦ (Ματθ.25,40) καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ τιμᾶμε τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ δείχνουμε ἔμπρακτα τὴν ἀγάπη μας στοὺς «ἐλαχίστους ἀδελφούς» τοῦ Κυρίου μας.

Ἡ ἐνθύμηση τῆς φοβερᾶς μελλούσης Κρίσεως στὴν ἀρχὴ τοῦ Τριωδίου εἶναι ἀπαραίτητη, διότι ἀπώτερος σκοπὸς τοῦ ὅλου πνευματικοῦ ἀγῶνος μας εἶναι νὰ βρεθοῦμε ἐκ δεξιῶν τοῦ Δικαίου Κριτοῦ καί κατά τὴν εὐλογημένη αὐτή περίοδο καλούμεθα νὰ ἐγκαινιάσουμε μία νέα πορεία, ἡ ὁποία θὰ ὁδηγεῖ τὰ πνευματικά μας διαβήματα πρὸς τὸν οὐρανό. Καλούμεθα νὰ ἔχουμε διαρκῶς στὴν ἐνθύμησή μας τὴν μεγάλη ἀλήθεια, πὼς τὸ κλειδὶ τοῦ παραδείσου εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἐν Χριστῷ ἀγάπη μας πρὸς τοὺς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας, ὄχι ἁπλᾶ ὡς ἐγωκεντρική φιλανθρωπία, ἀλλά ἐπειδὴ ὡς Χριστιανοί, ἀγαποῦμε πρώτιστα τόν Σωτῆρα Κύριον τῆς Δόξης, Θεάνθρωπον Ἰησοῦ Χριστόν.

Ἀκολουθοῦν σχετικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....