Λειτουργικό πρόγραμμα Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Φωτεινῆς

Ἀνακοινοῦται ὅτι τὴν Κυριακήν, 23ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ΙΔ΄ Λουκᾶ, μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κλήμεντος, Ἐπισκόπου Ἀγκύρας, τελεῖται ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Ναῷ ἡ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου (ὥρα ἐνάρξεως 09:00). Ἡ Α. Σεβασμιότης θὰ χοροστατήσῃ καὶ ἀφ’ ἑσπέρας, Σάββατον, 22αν ἰδίου, κατὰ τὸν Μέγαν Ἑσπερινὸν (ὥραν ἐνάρξεως 18:00).

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν φιλακολούθων μελῶν τῆς Κοινότητος ἡμῶν ὅτι ἐπὶ τῇ ἐτησίᾳ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Θεολόγου, τελοῦνται τὸ μὲν ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 24ης Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καὶ ὥραν 18:00, ὁ Μέγας Ἑσπερινός, τὴν δὲ Τρίτην, κυριώνυμον τῆς ἑορτῆς ἡμέραν, ἡ Θεία Λειτουργία (ὥρα ἐνάρξεως 09:00), χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν κ. Βαρθολομαίου.

Τέλος, γνωρίζεται τοῖς φιλαγίοις Ὀρθοδόξοις Χριστιανοῖς ὅτι ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Χρυσοστόμου, τελοῦνται τὸ μὲν ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 26ης Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καὶ ὥραν 18:00, ὁ Μέγας Ἑσπερινός, τὴν δὲ Πέμπτην, κυριώνυμον τῆς ἑορτῆς ἡμέραν, ἡ Θεία Λειτουργία (ὥρα ἐνάρξεως 09:00), χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν κ. Βαρθολομαίου.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....