Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής και Δοκιμίου – 100 χρόνια από τη Μικρασιατική τραγωδία

O Δήμος Κιλκίς και η Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου διοργανώνουν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής και Δοκιμίου για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς με θέμα: ‘’100 χρόνια από τη Μικρασιατική τραγωδία’’.
Κεντρικό θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτελεί ο δημιουργικός προβληματισμός σχετικά με τις χριστιανικές ρίζες και την παρουσία του ελληνικού πολιτισμού στη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Μέσα από τις εικαστικές δημιουργίες και το γραπτό λόγο η νέα γενιά καλείται να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά της για το θέμα.
Η διοργάνωση του μαθητικού διαγωνισμού έχει τη στήριξη της Γεν. Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής
Η παρούσα πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό
α) Ζωγραφικής απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Δ΄, Ε’ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού και
β) Δοκιμίου σε μαθητές/τριες των Α΄, Β΄και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου του Κιλκίς
Οι συμμετοχές θα είναι ατομικές.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Οι μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα εξοικειωθούν με την επιστημονική και ιστορική έρευνα και θα γίνουν οι ίδιοι/ίδιες ερευνητές/τριες του παρελθόντος μέσα από την αναδίφηση και μελέτη ιστορικών πηγών. Επίσης,
ο διαγωνισμός αποτελεί αφορμή για την ενασχόληση των μαθητών/τριών με την ιστορία της Μικράς Ασίας και του Πόντου, αλλά συγχρόνως και με την ιστορία της τοπικής τους κοινωνίας.
Ειδικότερα, μέσω της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία με τη στήριξη των επιβλεπόντων/ουσών εκπαιδευτικών:

 • να ανατρέξουν σε πηγές και να ερευνήσουν ιστορικά αρχεία του τόπου τους, κυρίως δε τα αρχεία των σωματείων/Ιδρυμάτων/ερευνητικών κέντρων που έχουν σχέση με τον Ελληνισμό της Ανατολής (Μικρασιατών, Ποντίων, Ανατολικοθρακιωτών)
 • να μελετήσουν και να γνωρίσουν μέσω έρευνας την ιστορική παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Ελληνικού Πολιτισμού στη Μικρά Ασία και στο Πόντο μέχρι το 1922
 • να αντιληφθούν τη γενοκτονία που υπέστη ο Ελληνισμός στην ιστορική περιοχή της Μικράς Ασίας, η οποία περιλαμβάνει τη Μικρά Ασία και τον Πόντο
 • να γνωρίσουν τα έθιμα του Ελληνισμού, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις θρησκευτικές παραδόσεις της Μικράς Ασίας και του Πόντου
 • να εκφραστούν ελεύθερα μέσω της δημιουργίας ενός πρωτότυπου έργου πάνω στο θέμα
 • να αναγνωρίσουν την ατομική ευθύνη των μελών μιας κοινωνίας
 • να συνειδητοποιήσουν τους παράγοντες διατήρησης της ταυτότητας των Ελλήνων.

Όροι και οδηγίες συμμετοχής

 1. Οι μαθητές/τριες του Κιλκίς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να δημιουργήσουν και να υποβάλουν στο Δήμο Κιλκίς και στην Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου τα έργα τους. Η συμμετοχή είναι ατομική και οι μαθητικές δημιουργίες θα παραχθούν εκτός ωρών διδασκαλίας. Κάθε μαθητής/τρια δύναται να συμμετέχει με ένα έργο.

 

 1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα δημιουργήσουν τον πίνακα ζωγραφικής ή το δοκίμιο. Η συγκατάθεση αφορά τόσο στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό και στη δημόσια προβολή των έργων τους όσο και στη φωτογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση, εάν διακριθούν γνωρίζοντας ότι το υλικό αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί για τυχόν περαιτέρω δημόσια προβολή του μαθητικού διαγωνισμού.

 

 1. Συμπληρώνεται μία αίτηση ανά συμμετοχή, δηλαδή κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να υποβάλει μία (1) αίτηση. Η ατομική συμμετοχή θα είναι σε έντυπη μορφή και για τον πίνακα ζωγραφικής και για το δοκίμιο.

 

 1. Ο Δήμος Κιλκίς και η Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου  έχουν δικαίωμα δημοσιοποίησης και αξιοποίησης των μαθητικών δημιουργιών που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού με όποιο τρόπο κρίνουν παιδαγωγικά ωφέλιμο, μνημονεύοντας τα στοιχεία των δημιουργών.

 

 1. Οι μαθητικές δημιουργίες υποβάλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

 

 1. Ο Δήμος Κιλκίς και η Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου διατηρούν, για σπουδαίο λόγο, το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, τροποποίησης των όρων του, μεταβολής της καταληκτικής προθεσμίας συμμετοχής, ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

 

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του, καθώς επίσης και τη συγκατάθεση όλων των συμμετεχόντων/εμπλεκομένων (μαθητών/τριών, γονέων/κηδεμόνων) για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, Ν. 4624/2019, Γενικός Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR.

Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής και έργου
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό αποστέλλονται ταχυδρομικώς  στο Δημαρχείο Κιλκίς  και στα Γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Πολυανής και Κιλκισίου  μέχρι την Τρίτη 23 Μαΐου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στις διευθύνσεις Δημαρχείο Κιλκίς Γ. Καπέτα 17 Τ.Κ. 61100 και στην Ιερά Μητρόπολις Πολυανής και Κιλκισίου, Ελ. Βενιζέλου 2, Τ.Κ. 611 00, με την ένδειξη Για τον Μαθητικό Διαγωνισμό ‘’100 χρόνια από τη Μικρασιατική τραγωδία’’ τα ακόλουθα:

α) η αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό (μία αίτηση ανά συμμετοχή) βάσει του εντύπου συμμετοχής

β) η  μαθητική δημιουργία (Πίνακας Ζωγραφικής ή Δοκίμιο)

γ) η υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων.

Η πρόσκληση διαγωνισμού, το έντυπο συμμετοχής και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης συναίνεσης γονέων και κηδεμόνων θα βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς http://www-e.kilkis.gr και της Ιεράς Μητρόπολης Πολυανής και Κιλκισίου στον σύνδεσμο http://www.impk.gr/

Τεχνικές Προδιαγραφές

Α. Για τον Διαγωνισμό Ζωγραφικής
Πίνακας ζωγραφικής: ξυλομπογιές ή μολύβι-κάρβουνο ή μαρκαδόρος ή κηρομπογιά ή λάδι ή τέμπερα σε ακουαρέλα

Β. Για τον Διαγωνισμό Δοκιμίου
Κείμενο μέχρι 1.000 λέξεις. Γραμμένο σε Η/Υ με κειμενογράφο WORD και γραμματοσειρά Arial μέγεθος 12.

Αξιολόγηση και βράβευση των μαθητικών δημιουργιών
Οι μαθητικές δημιουργίες θα αξιολογηθούν από άμισθη Επιτροπή Αξιολόγησης.
Κριτήρια αξιολόγησης των μαθητικών δημιουργιών ορίζονται τα κατωτέρω:
α) η συνάφειά τους με το θέμα,
β) η πρωτοτυπία τους,
γ) η αισθητική τους απόδοση και
δ) οι στόχοι του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βραβεύσει τις πέντε (5) καλύτερες μαθητικές δημιουργίες από κάθε τάξη, ενώ θα απονεμηθούν και πέντε (5) τιμητικοί έπαινοι σε κάθε τάξη.
Κάθε βραβευθείς θα λάβει ως έπαθλο ένα (1) tablet.
Στους μαθητές στους οποίους θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι θα δοθεί από ένα (1) βιβλίο.
Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 23413 52213 ( Δήμος Κιλκίς, υπεύθυνος ο Λάζαρος Κοζάρης) και 2341022248, (Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου, υπεύθυνος ο Χαρίτων Αναστασιάδης) και στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:mathitikosdiagonismos@dhmoskilkis.gr  και  info@impk.gr.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....