Με λαμπρότητα εορτάστηκε η Παναγία η Βοηθεία στο Νοσοκομείο Πατρών

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ Παναγία ἡ Βοήθεια στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τοῦ Γενικοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν « Παναγία ἡ Βοήθεια», ὃπου εἶναι θησαυρισμένη ἱερά εἰκόνα τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἀντίγραφο τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τῆς Παναγίας, ὁ ὁποία εὑρίσκεται στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Βοηθείας στή Χίο.

•Tήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ὁποίας ἡ ὁλοζώντανη μητρική στοργή καί παρουσία ἐμψυχώνει ὃλους ὃσοι εἲτε ἐργάζονται εἲτε νοσηλεύονται στό μεγάλο αὐτό Νοσοκομεῖο,ἐνῶ  προέστη καί τῆς ἱερᾶς Λιτανείας τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας μας.

•Ἀνήμερα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τῆς Βοηθείας, ὁ ὁποῖος κατεκλύσθη ἀπό τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, Διοικητικό, Ἰατρικό, Νοσηλευτικό Προσωπικό, λοιπούς ἐργαζομένους, συγγενεῖς ἀσθενῶν καί ἂλλους προσκυνητάς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του μίλησε γιά τήν Ἀνάσταση καί τόν Ἀναστάσιμο χαιρετισμό τοῦ Ἀρχαγγέλου πρός τήν Κυρία Θεοτόκο, ἡ ὁποία πρώτη συνήντησε τόν Ἀναστάντα Κύριο καί ἡ ὁποία, εἶναι ἡ βοηθός καί προστάτης, παραμυθία καί ἀπαντοχή, πάντων τῶν ἀνθρώπων, ἐν προκειμένῳ τῶν ἀσθενῶν καί πάντων τῶν ἐν ἀνάγκαις ὂντων.

Ἀνεφέρθη ἐπίσης στήν μεγάλη πνευματική βοήθεια καί ἐνίσχυση πού λαμβάνουν οἱ ἀσθενεῖς, ἀλλά καί ὃλοι ὃσοι καθ’ οἱονδήποτε τρόπον ἐργάζονται στό Νοσοκομεῖο, ἀπό τήν Παναγία μας καί εὐχαρίστησε ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Διοικητοῦ κ. Δημητρίου Μπάκου, ἃπαντας τούς ἐν τῷ Νοσοκομείῳ ἐνασχολημένους, γιά τήν αὐτοθυσιαστική τους προσφορά, καθ’ ἡμέραν, πρός τόν πάσχοντα ἀδελφόν.

Ἰδιαιτέρως εὐχήθηκε ὑπέρ ὑγιείας καί θεραπείας πάντων τῶν ἀσθενῶν, ὣστε διά πρεσβειῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου νά ἐπιστρέψουν ὑγιεῖς στό σπίτι τους.

Τέλος, μετ’ ἐπαίνων ἀνεφέρθη στό πρόσωπο τοῦ ἐκεῖ ὑπηρετοῦντος, μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. π. Χαρίτωνος Ἀθανασοπούλου, ὁ ὁποῖος ἡμέρα καί νύκτα προσφέρει τίς ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες του στό Νοσοκομεῖο, ἐκπροσωπώντας ἂριστα τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν καί τόν ἲδιο τόν Μητροπολίτη, στόν λίαν εὐαίσθητο καί ἱεραποστολικόν αὐτό τομέα τῆς προσφορᾶς στό μεγάλο Γ.Π.Ν.Π. τῶν Πατρῶν, «Παναγία ἡ Βοήθεια». Εὐχαρίστησε ἐπίσης τούς συνεργάτες τοῦ π. Χαρίτωνος στήν ἐθελοντική προσφορά πρός τούς ἀσθενεῖς συνανθρώπους μας.

Τόν Σεβασμιώτατο εὐχαρίστησε μέ λόγους θερμούς, ὁ Διοικητής τοῦ Νοσοκομείου κ. Δημήτριος Μπάκος, ἐκ μέρους ὃλου τοῦ Προσωπικοῦ.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε συνεργασία μέ τόν Διοικητή τοῦ Νοσοκομείου κ. Δημήτριο Μπάκο, τόν Ἀναπληρωτή Διοικητή, κ. Ἀνδρέα Μαζαράκη, καί ἂλλους ἐκ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Νοσηλευτικοῦ Ἱδρύματος, γιά τήν βοήθεια καί συμπαράσταση τῶν ἐκεῖ νοσηλευομένων συνανθρώπων μας.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....