Ἡ μεγαλύτερη ἐντολή

Ὁ Θεός ἔβαλε τήν ἀγάπη ὡς πρώτη ἐντολή: «Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου» (Λουκ. ι΄ 27). «Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη, ὥστε ὅποιος ἔχει τήν ἀγάπη νά ἔχει τόν Θεό καί ὅποιος μένει στήν ἀγάπη νά μένει στόν Θεό κι ὁ Θεός νά μένει σέ ὅποιον μένει ἡ ἀγάπη» (Α΄ Ιω. δ΄ 16). Καί δεύτερη ἐντολή ἔβαλε πάλι τήν ἀγάπη: «Ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Ὅταν ἀγαπάει κανείς τόν Θεό, δέν γίνεται νά μήν ἀγαπάει καί τούς ἀνθρώπους. Ὅλος λοιπόν ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ συνοψίζεται στήν ἐντολή τῆς ἀγάπης.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....