Μήνυμα από τον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Σιάτιστας για τα Χριστούγεννα

“Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες,

Γιά ἀκόμη μία φορά, ὁλόκληρος ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός κόσμος, ἑορτάζει τήν πρώτη τῶν ἑορτῶν, τά Χριστούγεννα!

Ἐκείνη τή λαμπερή νύχτα ὁ αἰώνιος Θεός Λόγος εἰσέβαλε εἰρηνικά, σιωπηλά καί ἀθόρυβα στόν κτιστό χῶρο καί χρόνο, πού ὁ ἴδιος «ἐν ἀρχῆ» διά τοῦ δημιουργικοῦ Του λόγου «ἐποίησεν».

Αὐτός ὁ Θεός Λόγος ἔγινε ἄνθρωπος! Θαῦμα μέγιστο! Ἀσύλληπτο στόν ἀνθρώπινο νοῦ!

Μέ τή γέννηση τοῦ Ἰησοῦ εἰσῆλθε ὁ ἄχρονος καί ἄκτιστος Θεός στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας καί ἐπιθυμεῖ διακαῶς νά εἰσέλθει καί στήν προσωπική ἱστορία τοῦ καθενός ἐλλόγου πλάσματός του, στήν ἱστορία τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Θέλει νά γίνει ὁ ἔνοικός μας, ὁ συνοδοιπόρος τῆς ζωῆς μας, ὁ συμπαραστάτης στίς δυσκολίες μας, ὁ ὁδηγός μας στή Βασιλεία Του.

Μᾶς ἐπιθυμεῖ! καί θέλει νά γίνει ὁ ἐπιθυμητός της καρδιᾶς μας!

Μᾶς φανέρωσε τή μεγάλη του ἀγάπη, καί θέλει νά τόν ἀγαπήσουμε, γιά νά μᾶς φανερώσει ὅτι ἡ ἀγάπη του δέν ἔχει ὅρια.

Ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς, μέ σκοπό νά μᾶς ἀνεβάσει στήν ἀρχική μας κατάσταση καί ἀκόμη πιό πάνω.

Ἦρθε νά καταργήσει τόν φθονερό διάβολο.

Ἦρθε νά διώξει τήν φθορά καί τόν θάνατο.

Ἦρθε νά μᾶς υἱοθετήσει καί νά μᾶς κάνει κατά χάριν θεούς.

Ἦρθε νά μᾶς δώσει τήν μακαριότητα τῆς αἰώνιας Βασιλείας του!

Ἀγαπητοί μου,

Εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἡ προσδοκία μας;

Εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἡ ἐπιθυμία τῆς καρδιᾶς μας;

Εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἡ μοναδική μεγάλη μας ἀγάπη;

Τά Χριστούγεννα ἔρχονται!

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά χαροῦμε τόν εὐλογημένο ἐρχομό τοῦ σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στή δημιουργία. 

 Ἄς ἑτοιμάσουμε, λοιπόν, τόν ἑαυτό μας γι’ αὐτή τήν εὐλογημένη συνάντηση!

Μέ κάθε εὐχή καί εὐλογία

() Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου”

 

https://siatistaagiosnikolaos.gr/

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....