Μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τούς μαθητές γιά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἤδη ἀπό τόν 11ο αἰώνα ἔχει καθιερώσει νά ἑορτάζονται ἀπό κοινοῦ στίς 30 Ἰανουαρίου οἱ Τρεῖς Μέγιστοι Φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεότητος, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες: ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, Ἐπίσκοπος Καισαρείας, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως.

Ὁ κοινός ἑορτασμός τους γίνεται κυρίως, γιά νά προβληθεῖ ἡ ἁγιότητά τους καί τό Χριστιανικό ἦθος τους. Ἐπίσης εἶναι μία εὐκαιρία γιά νά τιμηθεῖ ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία, νά τιμηθοῦν οἱ ἐκπαιδευτικοί καί οἱ μαθητές. Ἡ ἑορτή τους γίνεται ἀφορμή γιά νά ἀναλογισθοῦμε τούς ἀγαθούς καρπούς μίας Παιδείας, ἡ ὁποία βασίζεται στή Χριστιανική Πίστη καί τή σκέψη τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων κλασικῶν. Μίας Παιδείας, ἡ ὁποία δέν διδάσκει ἁπλῶς γνώσεις, ἀριθμούς, πειράματα, ἀλλά πρώτιστα μορφώνει, διαμορφώνει ἀνθρώπινους χαρακτῆρες.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες συνδύασαν τίς γνώσεις καί τό ἦθος, τήν Ἐπιστήμη καί τήν Πίστη, τόν σεβασμό πρός τόν Θεό καί τήν ἀγάπη γιά τόν πάσχοντα συνάνθρωπο. Τό παράδειγμά τους καταδεικνύει ὅτι καί σήμερα πρέπει νά σεβόμαστε καί νά ἀξιοποιοῦμε τά πορίσματα τῆς Ἐπιστήμης. Ἡ μαρτυρία τους ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ἐπιστήμονας καί γενικότερα ὁ καλλιεργημένος ἄνθρωπος μπορεῖ κάλλιστα νά εἶναι συγχρόνως πιστός Χριστιανός καί ἐνάρετος ἄνθρωπος. Εἰδικότερα, ὁ Μέγας Βασίλειος γνώριζε πολύ καλά τήν Ἰατρική ἐπιστήμη καί τήν ἀξιοποίησε στό πλαίσιο τοῦ μεγάλου φιλανθρωπικοῦ ἔργου του.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἶχαν ἄριστη γνώση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειμένων καί προέτρεπαν τούς νέους τῆς ἐποχῆς τους νά μελετοῦν τούς Ἀρχαίους συγγραφεῖς ἐπιλεκτικά, ἀποφεύγοντας ὁρισμένες θρησκευτικές δοξασίες. Τά κείμενά τους ἀποτελοῦν θησαυρό θεολογικῶν, παιδαγωγικῶν, ἰατρικῶν καί φυσιογνωστικῶν διδαχῶν. Πρόκειται ἐπίσης γιά μνημεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου. Ἄλλωστε, ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος σπούδασαν τά ἑλληνικά γράμματα στήν Ἀθήνα.

Ἀξίζει μάλιστα νά σημειωθεῖ ὅτι δύο ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, γεννήθηκαν καί μεγάλωσαν στήν Καππαδοκία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, θυμίζοντάς μας τή μακροχρόνια παρουσία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν ἱστορική Μικρασιατική γῆ. Χρήσιμη ὑπενθύμιση, ἀφοῦ φέτος εἶναι ἔτος μνήμης γιά τά 100 χρόνια ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή τοῦ 1922, τίς θυσίες καί τόν βίαιο ξεριζωμό τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς.

Εἴθε οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες νά ἀποτελοῦν πρότυπα πρός μίμηση στίς σπουδές καί τή ζωή σας καί μέ τή βοήθειά τους νά ἔχετε καλή πρόοδο!

Μέ θερμές πατρικές εὐχές

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

καί τά μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....