Μηνύματα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 

 

Καθημερινά δεχόμαστε ἀμέτρητα μηνύματα στά κινητά μας καί δέν παραλείπουμε, σχεδόν ποτέ, νά τά ἀνοίξουμε ὅλα. Τά διαβάζουμε ἀφοσιωμένοι καί ξεκινᾶμε συνομιλία μέ αὐτούς πού μας τά ἔχουν στείλει. Προσπαθοῦμε νά στείλουμε σέ ὅλους μία ἀπάντηση, γιατί δέν θέλουμε νά τούς στενοχωρήσουμε.

Ποτέ δέν μᾶς ἀκούγεται ἐνοχλητικός ὁ ἦχος τοῦ μηνύματος! Ἀντιθέτως, χαιρόμαστε μόλις ἀντιλαμβανόμαστε ἕνα καινούργιο μήνυμα καί τρέχουμε γρήγορα νά τό ἀνοίξουμε μέ περιέργεια. Ἀγωνιοῦμε, ὥσπου νά δοῦμε ποιός μᾶς ἔστειλε καί τί μᾶς ἔγραψε.

Τί γίνεται ὅμως μέ τά μηνύματα πού μᾶς στέλνει ὁ Θεός; Γιατί καί ὁ Θεός μᾶς στέλνει καθημερινά μηνύματα, περισσότερα ἀπό αὐτά πού μᾶς ἔρχονται στό κινητό! Μέ διάφορους τρόπους μέσα στήν ἡμέρα, προσπαθεῖ νά μᾶς διορθώσει, νά μᾶς συνετίσει, νά μᾶς φέρει πιό κοντά Του. Ἀλλά ἐμεῖς τί κάνουμε; Συχνά βλέπουμε τά μηνύματά Του καί τά ἀγνοοῦμε. Κάνουμε πώς δέν ἀκοῦμε τήν εἰδοποίηση αὐτῶν τῶν μηνυμάτων.

Ὁ Θεός ὅμως δέν θυμώνει καί δέν θά σταματήσει ποτέ νά μᾶς στέλνει μηνύματα. Πάντα θά μᾶς «ἐνοχλεῖ» καί θά περιμένει τήν ἀπάντησή μας. Πόσο θά χαίρεται, ὅταν θά μᾶς βλέπει μέ λαχτάρα νά τρέχουμε γιά νά ἀνοίξουμε τά μηνύματά Του, ἔχοντας τήν καλή περιέργεια νά μάθουμε τί μᾶς λέει!

Ἕνα πολύ σημαντικό καί χαρμόσυνο μήνυμα ἔστειλε αὐτές τίς μέρες σέ ὅλους μας ἀνεξαιρέτως. Τό προώθησε σέ ὅλους μας! Καί αὐτό εἶναι τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Γέννησής Του ἐδῶ στήν γῆ. Μᾶς προσκάλεσε ὅλους μας νά πᾶμε καί νά Τόν προσκυνήσουμε.

Ἄς μήν ἀγνοήσουμε αὐτό τό μήνυμα! Ἄς μή λείψει κανείς! Τά φετινά Χριστούγεννα, νά εἴμαστε ὅλη στήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Καί ἀπό δῶ καί πέρα ἄς ἀνοίγουμε καί τά δικά Του μηνύματα!

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....