Μητρόπολη Γλυφάδας :”Τρισάγια διά τοῦς Κεκοιμημένους καί μνημονεύσεις Ὑπερ Ὑγείας διά τοῦς ζώντες στό δυστύχημα τῶν Τεμπῶν”

Ἀριθμ.  Πρωτ. 106                     Ἐν Βούλᾳ τῇ 1 Μαρτίου 2023

Πρός

Ἅπαντας τούς Ἱερεῖς

τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀγαπητοί Πατέρες,

Καλό Μῆνα!

 

(Προ)χτές , περί τά μεσάνυκτα, ὅπως γνωρίζετε, συνέβη ἕνα τραγικό δυστύχημα μέ δεκάδες νεκρούς καί τραυματίες. Οἱ ψυχές ὅλων μας ἀλγοῦν καί ὀδύνουν καί οἱ εὐχές μας εἶναι νά ἀναπαύσῃ ὁ Κύριος τούς κοιμηθέντας καί νά χαρίσῃ τήν ἴαση στούς τραυματισθέντας.

 

 

Γι᾿ αὐτό, παρακαλῶ θερμά, κάθε ἀπόγευμα, μέχρι τουλάχιστον καί τήν Κυριακή, εἰς τό τέλος τῶν ἑσπερινῶν Ἀκολουθιῶν (Μ. Ἀποδείπνου, Χαιρετισμῶν καί Ἑσπερινοῦ) καί μετά τήν Προηγιασμένη Θ. Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς καί τάς Θ. Λειτουργίας τοῦ Σαββάτου καί τῆς Κυριακῆς νά τελῆτε Τρισάγιον ‘’ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν θανόντων ἀδελφῶν ἡμῶν κατά τό πρόσφατον εἰς τά Τέμπη ἐπισυμβάν δυστύχημα’’ .

 

Ἐπίσης, παρακαλῶ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου καί τῆς Κυριακῆς νά μνημονεύσητε τόσον τούς τεθνεῶτας, ὅσον καί τούς τραυματίας, εὐχόμενοι ὑπέρ τῆς ταχείας θεραπείας των.

 

Ὁ  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς

 

 

† Ὁ Γλυφάδας,

Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....