Μητρόπολη Καλαμαριάς : Ψηλά τα Λάβαρα! Ψηλά οι καρδιές!