Μητρόπολη Μεσογαίας :Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κατηχητών την Πέμπτη