Μητρόπολη Μεσογαίας : Πρόγραμμα Κατανυκτικών Εσπερινών 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KATANYKΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2023

Κατὰ τὴν φε­τινὴ πε­ρί­οδο τῆς Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς τὸ πρό­γραμμα τῶν Κα­τα­νυ­κτι­κῶν Ἑ­σπε­ρι­νῶν, κατὰ τοὺς ὁ­ποί­ους θὰ χο­ρο­στα­τή­σει ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Μεσογαίας και Λαυρεωτικής  κ. Νι­κό­λαος, ἔ­χει ὡς ἀ­κο­λού­θως:

 
Kυ 5/3    Α΄ Κατ. Ἑ­σπε­ρι­νὸς (6:30 μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ Ἀρ­χιμ. Μιχαὴλ Λιούμης, Πρω­το­σύγ­κελ­λος:

Ἱ.Ν. Ἁγ. Τρύφωνος Παλλήνης

«Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σταυροαναστάσιμη πορεία πρὸς τὴν ἐλευθερία»Κυ 12/3 Β΄ Κατ. Ἑ­σπε­ρι­νὸς (6:30μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ Ἱερομόναχος Φιλόθεος Γρηγοριάτης:

Ἱ.Ν. Ἀναλήψεως Κορωπίου

«Περὶ φόβου καὶ πόνου ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῶν Ἁγίων μας»Κυ 19/3 Γ΄ Κατ. Ἑ­σπε­ρι­νὸς (6:30 μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ Ἀρ­χιμ. Ἰγνάτιος Καρακάσης, ἱεροκήρυξ:

Ἱ.Ν. Ὑψ. Τιμ. Σταυροῦ Μεσογείων

«Συγχωρητικότητα: τὸ μεγαλεῖο τοῦ Χριστιανοῦ»Κυ 26/3 Δ΄ Κατ. Ἑ­σπε­ρι­νὸς (7:00 μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής: ὁ Ἀρχιμ. Γεννάδιος Κουτσόπουλος, Ἱεροκῆρυξ:

Ἱ.Ν. Ζω­ο­δό­χου Πη­γῆς Παι­α­νί­ας

«Καρδία βαθεῖα»: Γιὰ μιὰ βαθύτερη γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας
»Κυ 2/4 Ε΄ Κατ. Ἑ­σπε­ρι­νὸς (7:00μ.μ.)

Ὁμι­λη­τής:  ὁ Ἀρ­χιμ. Τιμόθεος Ἀγγελῆς, Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτροπος:

Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου Κερατέας

«Τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου» 


pdf

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....