Μητρόπολη Πατρών: O A΄ Κατακυκτικός Εσπερινός

Μέσα σέ κλῖμα ἱερᾶς κατανύξεως καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν, πού κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐτελέσθη ὁ πρῶτος Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Στό Ἑσπερινό συμμετεῖχε πληθύς Ἱερέων ἐκ τε τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καί           ἐκ τῶν Προαστείων καί τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ὑπαίθρου.

Ἐκκλησιάσθη ἐπίσης ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Ἀνδρέας Κατσανιώτης.

Στό κήρυγμα του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνεφέρθη στό στάδιο τῶν πνευματικῶν ἀγωνισμάτων, στά ὃπλα καί ἐφόδια πού μᾶς δίδει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὣστε νά φθάσωμε νικηταί στό τέρμα πού εἶναι ἡ συνάντησή μας μέ τόν Ἀναστάντα Κύριο. Ἐπίσης μίλησε καί γιά τούς πνευματικούς ὁδηγούς μας, πού εἶναι οἱ Ἃγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε μέ τήν μεγάλη ἀρετή τῆς συγγνώμης, μέ τήν ὁποία ἀρχίζομε τόν πνευματικό μας ἀγῶνα  καί ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου νά  συγχωρήσῃ ὁ Κύριος καί τά ἰδικά μας παραπτώματα. Τήν διδαχή ἐπεστήριξε μέ χωρία ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί ἀπό τήν παρακαταθήκη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἃπαντες Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καί Διάκονοι καί τό πολυπληθές Ἐκκλησίασμα ἀσπάσθηκαν τόν Τίμιο Σταυρό καί ἀντήλλαξαν τόν ἀσπασμόν τῆς ἀγάπης, δίδοντες καί λαμβάνοντες συγγνώμη.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....