Μητρόπολη Πέτρας : Έλευση Τιμίας Κάρας Οσίου Νικολάου του Πλανά