Μητροπολίτης Χίου: “Έτος Αγιότητος”

Εύχομαι τό σωτήριον έτος 2023

Νά είναι
Έτος αγιότητος
Έτος αρέτης
Έτος μετανοίας
Έτος σωτηρίας.
 
† Ο Χίου, Ψαρών καί Οινουσσών ΜΑΡΚΟΣ.

“Θέλομεν τόν Ἰησοῦν ἰδεῖν”

 

 

Μέσα σέ πνεῦμα κατανύξεως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος εὐλόγησε τό Σάββατον 31ην Δεκεμβρίου ἐ. ἔ. τήν πρώτην ἁγιοβασιλόπιττα τοῦ νησίου, ἐκείνην τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίων Βικτώρων Χίου.

Οἱ εὐλαβεῖς Κληρικοί συμμετέσχον στήν ἀκολουθίαν τῆς εὐλογήσεως τῆς ἁγιοβασιλόπιττας γιά τήν ὑποδοχήν τοῦ σωτηρίου ἔτους 2023, ἡ ὁποία ἔγινε ἀπό τόν Πατέρα καί Ποιμενάρχην τους πλαισιούμενον ἀπό τόν Πρωτοσυγκελλεύοντα Ἀρχιμανδρίτην π. Νεκτάριον Ἐπιτροπάκην, τόν Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Πρωτοπρεσβύτερον π. Δημήτριον Γεόμελον καί τόν Ἀρχιδιάκονον π. Ἀπόστολον Λάρδαν.

Μετά τήν ἱερήν ἀκολουθίαν ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στούς Κληρικούς τῆς κατά Χίον Ἐκκλησίας καί εὐχόμενος γιά τό νέον ἔτος ἔθεσεν ὡς ἐπιδίωξιν τήν πραγμάτωσιν τοῦ πόθου τῶν Ἑλλήνων «Θέλομεν τόν Ἰησοῦν ἰδεῖν» καί ἐκάλεσε τούς Κληρικούς νά ἀποκτήσουν «καθαράν καρδίαν» γιά νά ἰδοῦν τόν Χριστόν, νά θέσουν τούς ἐαυτούς τους κάτω ἀπ’ τό βλέμμα τοῦ Χριστοῦ, τό ἴδιον βλέμμα, πού ἐκοίταξε καί στήν κλῆσιν καί στήν πτῶσιν τόν Σίμωνα Πέτρον. Γιά νά τό ἐπιτύχουν αὐτό προϋποτίθεται νά τούς «παραλάβει» ὁ Χριστός, καί νά τούς «ἀναφέρει εἰς ὅρον ὑψηλόν» καί «κατ’ ἰδίαν». Νά ἀπομονωθοῦν ἀπό τό φρόνημα τοῦ κόσμου καί συνδεθοῦν ἀποκλειστικῶς καί μόνον μέ τόν Χριστόν. Νά τούς ὁδηγεῖ μόνον ὁ Χριστός. Νά τούς ἀνεβάσει ψηλά, κοπιαστικά, πάνω ἀπό κάθε μέτριον ὁ Χριστός. Ἔτσι θά καθαρίσει ἡ καρδιά τους καί μάλιστα ὅταν τήν δώσουν στόν Ἕνα, στόν Χριστόν «δός μοι, υἱέ, στήν καρδίαν» (Παροιμ. κγ΄ 26). Αὐτός εἶναι ὁ δρόμος καί ὁ τρόπος ὄχι τῆς εὐτυχίας, ἀλλά τῆς μακαριότητος, τόν ὀποῖον πρέπει νά ἐπιδιώξουν τό νέον ἔτος, καί θέτοντες τούς ἑαυτούς τους κάτω ἀπ’ τόν ἴσκιον τοῦ Σταυροῦ, ἤ ὀρθώτερον κάτω ἀπ’ τό φῶς τοῦ Σταυροῦ.

Στήν συνέχειαν διένειμεν στούς Κληρικούς κομμάτια ἀπό τήν ἁγιοβασιλόπιττα καί ὡς δῶρα τό βιβλίον τοῦ Θεολόγου Γεωργίου Ροδίτη ΟΙ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, στόν Κληρικόν δέ πού εὑρῆκε τό πατροπαράδοτον νόμισμα ἐδώρισε ἕνα τόμον μέ κείμενα τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου, ἀπό τήν σειράν τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὑποδοχή νέου ἔτους, ὑποδοχή Χριστοῦ στήν ζωή μας, ὥστε νά τύχουμε τῆς δικῆς Του ὑποδοχῆς στόν Παράδεισον.

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....