Μητροπολίτης Μάνης: «Ο Άγιος Κωνσταντίνος είδε τον Σταυρόν στον ουρανό και η Αγία Ελένη τον βρήκε στη γή»

Στόν γραφικό λόφο Σελινίτσας Γυθείου ὅπου βρίσκεται παλαιό Παρεκκλήσιο τῆς Μητροπόλεως Μάνης, ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τους. Ἐκεῖ μετέβη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’, χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό καί τέλεσε καί τήν Θ. Λειτουργία (20-21 Μαΐου 2022). Συμμετεῖχαν οἱ ἱερεῖς αρχιμ. π. Νήφων Καρολεμέας και πρωτοπρ. π. Ηλίας Μανιατάκος.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβ. μεταξύ τῶν ἄλλων τόνισε: «Ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ πρῶτος χριστιανός αὐτοκράτωρ καί ἡ ἁγία Ἑλένη, ἡ εὐλαβεστάτη μήτηρ του εἶναι ξεχωριστές, σπουδαῖες μορφές τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος ἔλαβε τόν τίτλο «Μέγας» καί οἱ δύο μαζί ἀπεκλήθησαν ἰσαπόστολοι. Εἶναι δέ πολύ χαρακτηριστικό, ὅτι ὁ μέν ἅγιος Κωνσταντῖνος εἶδε τόν Σταυρό στόν οὐρανό, τό περίφημο σημεῖο «ἐν τούτῳ νίκα», ἡ δέ ἁγία Ἑλένη βρῆκε τόν Τίμιο Σταυρό μέ θαυμαστό τρόπο πού ἦταν θαμμένος στή γῆ, στά Ἱεροσόλυμα. Καί οἱ δύο τόν Σταυρόν τοῦ Χριστοῦ ἔχουν στή μέση καί αὐτόν κρατοῦν στήν εἰκόνα τους.

Ἀκόμη ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ὀφείλουμε νά γνωρίζουμε ὅτι ἔπαυσε τούς φοβερούς καί ἀπηνεῖς διωγμούς κατά τῶν χριστιανῶν μέ τό σπουδαιότατο «Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων» καί χαρακτηρίζεται τοῦτο ὡς μεγίστη πράξη τούς δύσκολους ἐκείνους αἰῶνες. Καθιέρωσε τήν «ἀρχή τῆς ἀνεξιθρησκείας» καί ἀπέδωσε τούς τόπους λατρείας στούς πιστούς χριστιανούς. Συνεκάλεσε τήν πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδο καί τίμησε δεόντως τούς μάρτυρες. Ἀκόμη κατήργησε τίς μονομαχίες, ἐξύψωσε τόν οἰκογενειακό θεσμό καί καθιέρωσε τήν Κυριακή ἀργία.

Ἔπειτα, ἡ ἁγία Ἑλένη ἔκτισε πολλούς ναούς στά Ἱεροσόλυμα, Ρώμη, Κων/πολη καί σέ ἄλλους τόπους καί προστάτευσε παντοιοτρόπως τούς χριστιανούς».

Στό τέλος, στούς φιλάγιους καί φιλακολούθους πιστούς χριστιανούς προσφέρθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο τό νέο – ἐκδοθέν βιβλίο τοῦ Στρατηγοῦ Κων. Παδουβᾶ μέ τόν τίτλο «Ἐπώνυμοι καί Ἀνώνυμοι στρατιωτικοί ἅγιοι – ὅσιοι».

Για το φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....