Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου επισκέφθηκε το γυμνάσιο που εφοίτησε ο ίδιος στο Αγρίνιο

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱε­ρό­θεος ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνα­νίας, τήν Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου ἐπισκέφθηκε τό 1ο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Ἀγρινίου, ὕστερα ἀπό πρό­σκληση τῆς Διευθύντριας κ. Δέσποινας Γεωργιά­δη.

Ἡ πρόσκληση ἔγινε μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος ἐφοίτησε στά «Παπαστράτεια Γυμνάσια» Ἀγρινίου, γιά νά ὁμιλήση στούς μαθητές καί τίς μαθήτριες καί νά εὐλογήση τήν Βασιλόπιτα γιά τούς Καθηγητές. Παρών ἦταν καί ὁ Δήμαρχος Ἀγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου.

Προσεφώνησε τήν ἐκδήλωση ὁ Δήμαρχος Ἀγρινίου ὁ ὁποῖος ἐξέ­φρασε τήν χαρά του καί τήν τιμή πού ὁ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως ἀπεφοίτησε ἀπό τό Γυμνάσιο αὐτό, ὅπως καί ἄλλα σημαίνοντα μέλη τῆς Ἐπιστήμης καί τῆς Κοινωνίας, καί ἡ κ. Διευθύντρια διάβασε ἕνα σύντομο βιογραφικό τοῦ Μητροπολίτου καί τόν παρεκάλεσε νά ὁμιλήση στούς μαθητές.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν χαρά του πού βρίσκεται στόν χῶρο αὐτόν πού τοῦ θύμισε τά Γυμνασιακά του χρόνια, καί ἀναφέρθηκε στήν ἀξία τῆς μελέτης μέ τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ γνώσεις γιά νά τόν βοη­θήσουν στήν ζωή του.

Ἔπειτα, ἔκανε λόγο γιά τό ὅτι στήν παράδοσή μας συνδέεται στενά ἡ λατρεία στόν Θεό μέ τήν ψυχαγωγία καί τόν ἀθλητισμό, ὅπως φαίνεται στούς Δελφούς, πού στό ἕνα ἐπίπεδο ὑπάρχει ὁ Ναός, στό ἄλλο τό θέατρο καί ἔπειτα τό στάδιο. Ἐπεσήμανε ὅτι πρέπει νά ὑπάρχη ἑνότητα μεταξύ αὐτῶν γιά νά προσφέρεται ὁλοκληρωμένη ἀγωγή, καί μάλιστα κατά τήν Ἐκκλησία μας ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Δυστυχῶς, στίς ἡμέρες μας γίνεται διάσπαση μεταξύ πίστεως στόν Θεό, ψυχαγωγίας καί ἀθλητισμοῦ.

Στήν συνέχεια ὁμίλησε γιά τό νόημα ζωῆς πού ἀπασχολεῖ τούς νέους, τήν ἀγάπη πού ἀναζητοῦν, καί ὅλα αὐτά πρέπει νά ἀποκτῶνται μέ σοβαρές προϋποθέσεις. Ὑποσχέθηκε ὅτι θά ἔλθη κάποια ἄλλη ἡμέρα, μετά ἀπό πρόσκληση τῆς Διευθύντριας, γιά νά συζητήση μέ τούς μαθητές γιά θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν.

Οἱ μαθητές ἐξέφρασαν τήν ἱκανοποίησή τους μέ ἐκδηλωτικό τρό­πο.

Ἀκολούθως, εὐλόγησε τήν Βασιλόπιτα γιά τούς Καθηγητές, καί τούς ὁμίλησε μέ συντομία γιά τό ὅτι σήμερα ὁ ἐκπαιδευτικός πρέπει νά γίνη δάσκαλος, νά ἔχη ἀγάπη γιά τούς μαθητές, ἀλλά νά γνωρίζη καί τά ποικίλα ἰδεολογικά ρεύματα πού ἐπικρατοῦν, καθώς ἐπίσης ὅτι δέν ὑπάρχει σύγκρουση μετα­ξύ θεολογίας καί ἐπιστήμης.

Εἶχε τήν εὐκαιρία νά ξεναγηθῆ στίς τάξεις τοῦ Γυμνασίου, οἱ ὁποῖες πέρα ἀπό κάποιες βελτιώσεις παραμένουν οἱ ἴδιες, ὅπως ἴδιο εἶναι καί τό ἐπιβλητικό αὐτό  κτήριο, ἀπό τό ὁποῖο πέρασαν γενεές μαθητῶν πού διέ­πρε­ψαν στήν κοινωνία.

Ἦταν ὄντως μιά εὐλογημένη ἀπό κάθε πλευρά ἐπίσκεψη.

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....