Μητροπολίτης Σάμου: “Πόθος κάθε ψυχῆς ἡ Εἰρήνη”

Ἐρωτηθείς ὁ Σεβασμιώτατος Μητρ. Σάμου σχετικῶς μέ τήν πολεμική σύρραξη στήν Οὐκρανία ἀπάντησε ὡς ἐξῆς:

«Ζοῦμε τήν τραγωδία ἑνός νέου πολέμου. Βιώνουμε καί πάλι πανευρωπαϊκῶς, ἀλλά καί παγκοσμίως τήν ἀγωνία τῆς σύρραξης στήν Οὐκρανία σέ πολλές διαστάσεις, ἀνησυχώντας γιά τούς ἀθώους ἁπλούς ἀνθρώπους, πού χειμάζονται ἀδίκως στήν φρίκη ἑνός πολέμου.Ὅλοι μας προσευχόμαστε πρός τόν Κύριο τῶν Δυνάμεων γιά τήν εἰρήνευση τῆς ἀνθρωπότητος. Ἰδιαιτέρως τούτες τίς ἡμέρες τοῦ Τριωδίου, καθώς μετά ἀπό λίγο ξεκινᾶ ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἡ προσευχή μας γίνεται ἐντονώτερη: «Κύριε τῶν δυνάμεων μεθ’ ἡμῶν γενοῦ καί ἐλέησον ἡμᾶς».

Ὁ πόλεμος, ὁ κάθε πόλεμος εἶναι μέγιστο κακό. Εἶναι μεγάλη ἀδικία νά ὑποδουλώνεις λαούς, νά κατακτᾶς ἐδάφη καί νά ἐπιβάλλεις τό δίκαιο τοῦ ἰσχυρότερου, ἀποφεύγοντας νά ζήσεις ἁπλά καί εἰρηνικά. Ἡ εἰρήνη ἀπεναντίας εἶναι θεϊκό ἀγαθό καί πόθος κάθε ψυχῆς. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μέ τή διδασκαλία Της ἐργάζεται ἐξημερώνοντας τίς ἀνθρώπινες καρδιές. Ἡ στρατευομένη ἐπί γῆς Ἐκκλησία πάντοτε προσεύχεται διαρκῶς γιά τήν ἀτομική, ὅσο καί γιά τήν παναθρώπινη εἰρήνη. «Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου» δέεται σέ κάθε ἱερουργία καί «Ἄγγελον εἰρήνης» αἰτεῖται γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, ἀπό τόν Ἄρχοντα τῆς εἰρήνης, τόν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν.

Ὁ Χριστός μᾶς διδάσκει τήν γνήσια ἀγάπη, τήν ἀληθινή δικαιοσύνη, τήν ἀλληλεγγύη, τό πνεῦμα τῆς θυσίας, τήν αὐταπάρνηση, τήν συγγνώμη. Ἡ Ἐκκλησία μας δέν θέλει τούς πολέμους, ἀλλά τήν εἰρήνη. Εἶναι ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη τούτες τίς ἡμέρες νά ἑνώσουμε τίς προσευχές μας μέ τούς ὁμοδόξους Ὀρθοδόξους Ἀδελφούς τῆς Οὐκρανίας καί νά παρακαλοῦμε συνεχῶς τόν Θεό νά εἰρηνεύσῃ τόν κόσμο Του, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι «οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν Ἐθνῶν καί οἱ μεγάλοι αὐτῶν» (Βλ. Μαρκ. ι 42) θά ἀντιληφθοῦν ἐν τέλει τό μέγιστο σφάλμα τοῦ πολέμου καί τό μέγεθος τῆς καταστροφῆς, πού ἐπιφέρει στή ζωή ὅλων, νικητῶν καί ἠττημένων καί θά τερματίσουν ἀμέσως τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία.

Εἶναι κρίμα δυστυχῶς γιά τήν ἀνθρωπότητα νά ἀδυνατεῖ, μετά ἀπό τά ὅσα βιώνουμε ἀκόμη μέ τήν παγκόσμια πανδημία, νά κατανοήσει τό μήνυμα ἀπό τόν Οὐρανό! Εἶναι κρίμα πού ἀκόμη εἴμαστε δυσκίνητοι πρός τόν ἀγαθό καί κυρίως τήν ἐν μετανοίᾳ προσευχή!

«Πρός Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐκέκραξα… Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς καί τό κόσμον σου!»

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....