Μητροπολίτης Βεροίας : Τα «ΚΘ’ Παύλεια» και η «5η Ιατρική Εβδομάδα του Αγίου Λουκά»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει γι’ ἀκόμη μία φορά νά ὀργανώσουμε καί νά ἑορτάσουμε τά Παύλεια, πρός τιμήν τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου. Γιά 29 συναπτά ἔτη ἡ ἀποστολική μας Μητρόπολη γίνεται κατά τόν μῆνα Ἰούνιο τό ἐπίκεντρο τῆς τιμῆς τοῦ πρωτοκορυφαίου Παύλου καί ἡ καρδιά τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος κτυπᾶ καί πάλι στή Βέροια, στό Βῆμα, ἀπ’ ὅπου ἀγγέλεται ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.

Σήμερα, λοιπόν, ἔχω τήν χαρά νά σᾶς ἀνακοινώσω τήν ἔναρξη τῶν ΚΘ᾽ Παυλείων πού ἔχουν ὡς γενικό θέμα: «Ἡ ἑλληνιστική κληρονομιά τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί τό κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου». Τό ἔτος 323 π.Χ. ὁ μεγάλος στρατηλάτης Μακεδόνας Ἀλέξανδρος ἀφήνει τήν τελευταία του πνοή στήν Βαβυλώνα, ἔχοντας σκορπίσει τό φῶς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καί τήν ἑλληνική γλῶσσα σ’ ὅλη τήν Ἀνατολή. Τό ἔτος 2023, ἡ Ἀποστολική μας Μητρόπολη, ἡ γενέτειρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἐκλεκτοῦ τέκνου της καί προβάλλει τό μεγάλο ἔργο του διά τοῦ ὁποίου ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἔφερε τό φῶς τῆς θεογνωσίας στήν Ἑλλάδα. Ἡ ἑλληνική γλῶσσα πού μετέφερε ὁ Ἀλέξανδρος στήν Ἀνατολή ἔγινε ἡ γλώσσα τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ γλῶσσα τοῦ κηρύγματος τοῦ Παύλου, ὁ ὁποῖος ἀκολούθησε τήν ἀντίστροφη ἀπό τόν Ἀλέξανδρο πορεία καί «διέβη εἰς Μακεδονίαν» καί ἔσπειρε τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου.

Τά ΚΘ᾽ Παύλεια ξεκινοῦν ὅπως κάθε χρόνο μέ τίς ἐκδηλώσεις τῆς Ἰατρικῆς Ἑβδομάδος πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ μέ τή συμμετοχή ὅλων τῶν ὑγειονομικῶν φορέων τῆς Ἠμαθίας. Τήν Παρασκευή 26 Μαΐου, στίς 7 τό ἀπόγευμα, θά ὑποδεχθοῦμε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Λουκᾶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ, τήν χαριτόβρυτο Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Ἰαματικοῦ καί μέ τήν εὐλογία τῶν δύο Ἁγίων Ἰατρῶν Λουκᾶ καί Παντελεήμονος θά ξεκινήσουν οἱ ἐκδηλώσεις μας.

Κατά τή διάρκεια τοῦ Ἰουνίου θά πραγματοποιηθοῦν ποικίλες λατρευτικές, πολιτιστικές, ἀθλητικές καί ἐπιστημονικές ἐκδηλώσεις σέ ὅλες τίς Ἀρχιερατικές Περιφέρειες τῆς Μητρόπολεώς μας μέ ἀποκορύφωμα τό 29ο Ἐπιστημονικό Συνέδριο τῶν Παυλείων πού θά μελετήσει τό παύλειο κήρυγμα μέ τή συμμετοχή ἀκαδημαϊκῶν καί θεολόγων.

Στά φετινά Παύλεια θά ἔχουμε ἐπιπλεόν τήν μεγάλη χαρά καί εὐλογία νά προβάλουμε καί νά τιμήσουμε τόν νέο Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν Ὅσιο Γεράσιμο τόν Ὑμνογράφο, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου θά διεξαχθοῦν διάφορες ἐκδηλώσεις. Ἐπίσης, κατά τήν θεία Λειτουργία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Παύλου, στίς 29 Ἰουνίου,  θά πραγματοποιηθεῖ ἡ τελετή ἀνάγνωσης τῆς πράξης ἁγιοκατάταξης τοῦ Ὁσίου Γερασίμου γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία. Ὅπως κάθε χρόνο, τά Παύλεια θά περατωθοῦν μέ τόν Διορθόδοξο Πανηγυρικό Ἑσπερινό στό Βῆμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Τίς διάφορες ἐκδηλώσεις τῶν ΄Παυλείων καί τόν χρόνο καί τόπο διεξαγωγῆς τους μπορεῖτε νά πληροφορηθεῖτε ἀπό τό σχετικό πρόγραμμα πού ἐξέδωσε ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη καί θά διανεμηθεῖ σήμερα στίς Ἐνορίες.

Σᾶς προσκαλῶ, λοιπόν, καί σᾶς προτρέπω πατρικά ὅλους νά συμμετάσχετε στίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΘ’ Παυλείων γιά νά ἀξιοποιήσετε τίς πνευματικές αὐτές εὐκαιρίες πού παρέχει ἡ τοπική μας Ἐκκλησία πρός καταρτισμό τοῦ ποιμνίου της καί νά λάβετε τήν εὐλογία τοῦ Ἀγίου Ἀποστόλου Παύλου.

Διάπυρος πρός τόν Κύριον εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....