Μνημόσυνον μακαριστού π. Σάββα Δαμασκηνού

Μὲ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ προσώπου τοῦ Μακαριώτατου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου Β´,  εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Βασιλείου ὁδοῦ Μετσόβου ἐτελέσθη τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Σάββα Δαμασκηνοῦ, πολιοῦ Ἐφημερίου αὐτοῦ καὶ καθηγητοῦ τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς.

Ὁ Θεοφιλέστατος στὸ ἐπίκαιρο κήρυγμά του ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στὶς ὀντολογικὲς συνέπειες τῆς Πτώσεως καὶ τῆς Ἐξόδου τῶν Πρωτοπλάστων ἀπὸ τοῦ Παραδείσου  τῆς τρυφῆς καὶ ἐκάλεσε τοὺς πιστοὺς νὰ εἰσέλθουν εἰς τὸ στάδιον τῆς Μεγάλης Τεσσερακοστῆς ὄχι μόνον μὲ τὴν νηστεία τῶν τροφῶν ἀλλὰ κατὰ τὴν ρήσι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μὲ «τὴν τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσιν».

Ἐπίσης ἐσκιαγράφησε τὴν προσωπικότητα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος, τονίσας ἰδιαιτέρως  τὸ λειτουργικό του ἦθος καὶ τὴν προσφορά του εἰς τὴν Βιβλικὴ Θεολογία καὶ τὴν Ἐκπαίδευσι. Καὶ εὐχήθη νὰ τελειώσῃ τὸ συντομώτερον ἡ δοκιμασία τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ ἀδελφῶν ἀπὸ τὰ δεινὰ τοῦ πολέμου καὶ τῆς προσφυγιᾶς.

Μεταξὺ τοῦ ἐκκλησιάσματος παρέστησαν ἐκλεκτοὶ συνάδελφοι καὶ φίλοι τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος, μαθητὲς καὶ πνευματικὰ τέκνα αὐτοῦ.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....