Νά γνωρίσουμε τήν αρρώστια μας

 

-Γέροντα, συχνά βλέπω τά ελαττώματα τών άλλων καί τους κρίνω.
-Τήν αρρώστια τήν δική σου τήν ξέρεις;
-Όχι. -Γι’ αυτό ξέρεις τήν αρρώστια των άλλων. Αν ήξερες τήν δική σου αρρώστια, δέν Θά ήξερες τήν αρρώστια τών άλλων. Δέν λέω νά μή συμμετέχης στον πόνο τους, άλλά νά μήν άσχολήσαι μέ τά σφάλματα τους. Αν ό άνθρωπος δέν άσχολήται μέ τον εαυτό του, ό πειρασμός θά τοϋ άνοιξη δουλειά νά άσχολήται μέ τούς άλλους.
Ανόμως κάνη δουλειά στον εαυτό του, τότε γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει καί τον άλλον. Διαφορετικά, μέ τά λανθασμένα συμπεράσματα πού βγάζει άπό τον εαυτό του κρίνει λανθασμένα καί τούς άλλους.

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....