Ναύπακτος: Ἀπονομή Ὑποτροφιῶν Ἱδρύματος «Ἀνδρέα Γ. Τσάρα»

Ἀπονεμήθηκαν τήν  Δευτέρα 19 Ἰουνίου, ἀπό τό Ἵδρυμα Ὑποτροφιῶν «Ἀνδρέα Γ. Τσάρα» οἱ ὑποτροφίες πού χορηγοῦνται κάθε χρόνο σέ φοιτητές πού εἰσήχθησαν στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση ἤ συνεχίζουν τίς σπουδές τους σέ αὐτά μέ ἱκανοποιητική ἐπίδοση γιά τό τρέχον Ἀκαδημαϊκό Ἔτος 2022-23.
Οἱ φοιτητές παρέλαβαν ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Ἱδρυμάτος, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεο καί τόν Ἀντιπρόεδρο, Δήμαρχο Ναυπάκτου, κ. Βασίλειο Γκίζα, τό σχετικό οἰκονομικό ἀντίτιμο μετά τήν ἔγκριση τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων τῶν Διοικητικῶν τους Συμβουλίων ἀπό τήν Διεύθυνση Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικῆς Ἑλλάδος καί Ἰονίων Νήσων.
Ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου εὐχήθηκαν στούς  φοιτητές ὑγεία καί καλή πρόοδο στίς σπουδές τους.
Συνεχιζόμενες ὑποτροφίες, στούς:
  1. Μπίμπα Σπυρίδωνα – Χρῆστο τοῦ Κωνσταντίνου (2.200,00 εὐρώ)
  2. Κρίτσα Βασίλειο τοῦ Ἀθανασίου (2.200,00 εὐρώ)
  3. Μπίμπα Μελέτιο τοῦ Νικολάου (2.200,00 εὐρώ)
  4. Δοῦρο Ξενοφώντα τοῦ Γεωργίου (2.200,00 εὐρώ)
  5. Μιχοσταῦρο Μάριο τοῦ Μιχαήλ (2.200,00 εὐρώ)
  6. Μηνόπουλο Ἀλέξιο τοῦ Βασιλείου (2.200,00 εὐρώ)
Νέες ὑποτροφίες, στούς:
  1. Σαλοῦρο Σταῦρο τοῦ Δημητρίου (2.200,00 εὐρώ)
  2. Ράϊκο Δημήτριο τοῦ Φωτίου (2.200,00 εὐρώ)
Συνολικό ποσό γιά τίς ὑποτροφίες: 17.600 εὐρώ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....