Νέα κατηχητική χρονιά!

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

 

Ὁ μήνας Ὀκτώβριος σηματοδοτεῖ τήν ἔναρξη τῆς νέας κατηχητικῆς χρονιᾶς. Ὕστερα ἀπό τήν προσαρμογή στή σχολική καθημερινότητα κατά τόν Σεπτέμβριο, ἡ Ἐκκλησία ἀνοίγει τή στοργική ἀγκαλιά της γιά νά ὑποδεχτεῖ στούς φιλόξενους χώρους τῆς Ἐνορίας καί τῶν κατηχητικῶν συνάξεων τούς μαθητές κάθε ἡλικίας, ἀλλά καί ὅλους ὅσους ἐπιθυμοῦν νά γίνουν μέτοχοι τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι μία εὐκαιρία γιά τά παιδιά καί τούς νέους νά πλησιάσουν στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας καί νά γνωρίσουν τόν Θεό τῆς Ἀγάπης, νά διδαχτοῦν τόν εὐαγγελικό λόγο καί νά ἔρθουν σέ ἐπαφή μέ τά πρότυπα τῶν Ἁγίων μας. Ἔτσι θά ἀποκτήσουν μία προσωπική ἐμπειρία τῆς ἁγιοπατερικῆς παραδόσεως καί θά θέσουν στή ζωή τους ὑγιῆ πρότυπα.

Πλησιάστε, καλοί μας γονεῖς, τήν Ἐκκλησία μαζί μέ τά παιδιά σας, γιατί μόνο στόν Χριστό θά βρεῖτε τό στήριγμα, τήν παρηγοριά, τήν καθοδήγηση καί τή λύση τῶν προβλημάτων σας. Καλή κατηχητική χρονιά σέ ὅλους καί καλή φώτιση στούς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καί συνεργάτες κάθε ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου!

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....